ชีวิตที่พอเพียง : (359) เดินหน้าทำงาน CSR


CSR ของแท้ ไม่ใช่เพื่อ PR องค์กรหรือตัวบุคคล เป็นกิจกรรมที่เป้าหมายหลักอยู่ที่ผลประโยชน์ของบ้านเมือง ผลประโยชน์ขององค์กรเป็นผลพลอยได้

         วันที่ 27 ส.ค. 50 คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ มีมติว่า
• วิสัยทัศน์  :  สร้างจิตอาสาของคนไทยผ่านการพัฒนาเยาวชนและชุมชน
• พันธกิจ 4 ประการ
     1. แสวงหาโครงการที่มีคุณค่าต่อชุมชนและการพัฒนาเยาวชน
     2. สนับสนุนโครงการที่มีคุณค่าต่อชุมชนและการพัฒนาเยาวชน
     3. ประสานานและเชื่อมโยงเครือข่ายจิตอาสา
     4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลการดำเนินงานจิตอาสา
• ยุทธศาสตร์ การดำเนินการ 4 ด้าน
     1. พัฒนาต่อยอด ของดีที่มีอยู่แล้ว
     2. ใช้ศักยภาพของธนาคารไทยพาณิชย์ขับเคลื่อนจิตอาสา
     3. หนุนให้เกิดสำนึกร่วมของชุมชน
     4. สื่อสารสังคม

         การจัดตั้ง หรือองค์กรรับผิดชอบเรื่องนี้คือมูลนิธิสยามกัมมาจล     ที่มี ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นประธาน     ผมเป็นรองประธาน    คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร เป็นกรรมการและเลขานุการ      คนทำงานจริงๆ คือคุณเปา (ปิยาภรณ์)

         งาน CSR ที่ดีหรือเป็นของแท้ ในสายตาของผม คือเป็นงานที่มีเป้าหมายหลักที่ประโยชน์ของสังคมหรือบ้านเมือง     ไม่ได้ทำเพื่อเป้าหมายหลักที่การโฆษณาองค์กร      ยิ่งงานพัฒนาเยาวชนและชุมชนยิ่งต้องทำงานระยะยาว      และทำในลักษณะไม่โฆษณาตัวเอง     ซึ่งเป็นงานที่ผมชอบ     ผมชอบทำงานที่เน้นแก่น ไม่เน้นเปลือก

         นี่คือมูลนิธิที่ 9 ที่ผมเข้าไปรับใช้     รายชื่อมูลนิธิที่ผมเป็นกรรมการมีดังนี้
1. มูลนิธิอานันทมหิดล  สาขาแพทยศาสตร์
2. มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
3. มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล (เป็นประธานในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล)
4. มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
5. มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
6. มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสต์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
7. มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
8. มูลนิธิพูนพลัง (เป็นประธาน)
9. มูลนิธิสยามกัมมาจล (รองประธาน)
                                  
     การได้ทำงานให้แก่สังคม ได้ความสุขใจเป็นสิ่งตอบแทน

วิจารณ์ พานิช
27 ส.ค. 50

หมายเลขบันทึก: 125465เขียนเมื่อ 6 กันยายน 2007 08:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 พฤษภาคม 2012 09:13 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี