แนะนำแพลนเน็ต ชุมชนคน กศน.และ กศ.ตามอัธยาศัย

ผู้ที่ผ่านการอบรมเหล่านี้ ยังไม่ได้รับวุฒิบัตรนะครับ...ขอบอก เขาจะต้องบันทึกต่อเนื่อง หาประสบการณ์การเขียนระยะหนึ่งก่อน เมื่อเห็นว่าได้ใช้บล็อกเป็นเครื่องมือในการทำงานได้ดีขึ้นแล้ว จึงจะได้รับวุฒิบัตรจาก ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ช่วยส่งเสริมพัฒนาการพวกเราด้วยนะครับ....ขอเชื้อเชิญท่านทั้งหลายเข้าไป ลปรร.นะครับ

ผมห่างเขียนบันทึกไปหลายวัน

ด้วยภารกิจที่จะต้องไปเป็นวิทยากรอบรมผู้บริหาร กศน.ระดับอำเภอทั่วประเทศหลายวันในสามหลักสูตร คือ เศรษฐกิจพอเพียงที่พัทยา การจัดการความรู้ที่กรุงเทพฯ และ ICT-Weblog ที่ปากช่อง นครราชสีมา

มีเรื่องจะพูดคุยด้วยหลายประเด็น

แต่เมื่อเปิดหน้า gotoKnow ขึ้นมาก็ได้เห็นบันทึกของ ผอ.กศน.อำเภอ หลายท่านมากที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ICT-Weblog  เขียนเล่างาน เล่าชีวิต เล่าประสบการณ์ ความคิดความฝันของตนเอง ขององค์กร......

จึงเปลี่ยนความตั้งใจที่จะเขียนเรื่องที่ตั้งใจไว้ มาเป็นตามอ่านบันทึกของ ผอ.กศน.อำเภอแต่ละท่านที่ผ่านการอบรมและจัดทำแพลนเน็ตขึ้นชื่อ ชุมทางคน กศน.และ กศ.ตามอัธยาศัย

เท่าที่รวบรวมได้ยังไม่หมด คงต้องรวบรวมกันต่อไป......

เรื่องที่ตั้งใจไว้ว่าจะเขียนก็จะค่อยๆทะยอยเขียนเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาแล้ว....จัดการเรื่องที่จะเขียนให้เป็นปัจจุบันไม่ได้ซักที

จึงเชื้อเชิญผู้สนใจทั้งหลายได้เข้าไปนัวเนีย ลปรร.กับประสบการณ์ในซีกส่วนของคน กศน.นะครับ น่าสนใจมาก

ผู้ที่ผ่านการอบรมเหล่านี้ ยังไม่ได้รับวุฒิบัตรนะครับ...ขอบอก เขาจะต้องบันทึกต่อเนื่อง หาประสบการณ์การเขียนระยะหนึ่งก่อน เมื่อเห็นว่าได้ใช้บล็อกเป็นเครื่องมือในการทำงานได้ดีขึ้นแล้ว จึงจะได้รับวุฒิบัตรจาก ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ช่วยส่งเสริมพัฒนาการพวกเราด้วยนะครับ....ขอเชื้อเชิญท่านทั้งหลายเข้าไป ลปรร.นะครับ

ผมคิดต่อไปอีกว่าทำอย่างไรบันทึกดีๆของ ผอ.กศน. อำเภอเหล่านี้หรือจะไม่ใช่ ผอ.กศน.อำเภอก็ดีจะได้ไปปรากฏที่หน้าเว็บของ กศน. เพราะอ่านบันทึก ดร.จันทวรรณ บันทึกนี้ วิธีการนำบล็อกไปใส่ในเว็บไซต์ ( RSS to Javascript to Homepage) ก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่

ท่านผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT ของ กศน.คือท่านอรรคพล รองโสภา ซึ่งผมคุยหลักการให้ท่านฟังแล้วที่ปากช่อง ท่านบอกให้ทำได้เลยเป็นเรื่องที่ดี

แต่ในทางเทคนิคผมไม่ค่อยเข้าใจ รบกวนขอคำแนะนำจากท่านทั้งหลายด้วยครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูนอกโรงเรียนความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ดีใจที่มีช่องทางการแลกเปลี่ยนความรู้ คน กศนง บุคลลทั่วไปที่ต้องการแชร์ความรู้ซึ่งกันและกัน ได้อ่านบันทึกของผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ และนำมาบูรณาการประยุกต์ใช้กับการทำงาน กับชีวิตให้ดีขึ้นและเป็นครูมืออาชีพที่มีคุณภาพเพื่องานการศึกษานอกโรงเรียน 

 

IP: xxx.24.149.123
เขียนเมื่อ 

ยินดีที่วันแห่งการรู้หนังสือไม่ต้องไปจัดที่ศูนย์กลาง เพราะการกระจายอำนาจเขามีมานานแล้วเพราะจากการสังเกตการจัดวันการศึกษานอกโรงเรียนปี่ที่ผ่านมาที่ทุ่มทุนมหาศาลที่เมืองทองจัดได้ยิ่งใหญ่คนส่วนใหญไปในงานรู้สึกว่าจะเป็นชาว กศน.เสียมากว่าที่ไปร่วมงาน

     การจัดที่จังหวัดของตัวเองคิดว่าจะได้ผลสำหรับกลุ่มเป้าหมายมากกว่าถ้าไม่คิดถึงความยิ่งใหญ่ของงาน ถ้าคิดผลลัพธืที่จะได้รับ

                        [email protected]

ท่านครูนอกระบบครับ

             มีช่องทางการแลกเปลี่ยนแล้วครับ ต่อไปนี้เราไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้ว ไม่ว่าส่วนกลางและภูธรอย่างเราท่าน ก็เสมอหน้ากันได้แล้วในเว็บ gotoKnow แห่งนี้ ท่านอย่าลืมเข้าไปแลกเปลี่ยนกับพรรคมิตรสหายของเราที่นี่ ชุมชนคน กศน.และ กศ.ตามอัธยาศัย เชิญเข้าไป ลปรร.นะครับ

ท่าน  [email protected]

                  ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับกับความคิดของท่านจะได้สนับสนุนแนวคิดใช้ชุมชนเป็นฐานเสียที แต่อย่างไรเสียที่ส่วนกลางก็ต้องทำครับ แต่ทำในอีกลักษณะหนึ่ง