2. กระบวนการได้มาซึ่งนวัตกรรม

สภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการ
สภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการ           โรงเรียนวัดเทพกุญชรวราราม เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ปัจจุบันมีนักเรียน 56 คน ครู 5 คน เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้เขตเทศบาลเมือง ผู้มีฐานะและมีความพร้อม จึงส่งบุตรหลานเข้าเรียน

ในเขตเทศบาล ที่เหลือจึงเป็นนักเรียนยากจนขาดโอกาสและมีปัญหาทางครอบครัวทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังมีนักเรียนส่วนหนึ่งมาจากนอกเขตบริการ ซึ่งก็เป็นนักเรียนที่มีปัญหาทางบ้านและยากจน เมื่อ

นักเรียนต่างท้องที่มาอยู่ร่วมกันจึงเกิดปัญหา ในการอยู่ร่วมกันเพราะนักเรียนไม่คุ้นเคยกัน ขาดความผูกพันกันในระดับหมู่บ้าน และเนื่องจากเป็นเด็กที่มาจากครอบครัวที่ขาดความอบอุ่นทางบ้านอยู่แล้ว บ่อยครั้งจึงเกิดการทะเลาะวิวาท การใช้กำลัง และมีพฤติกรรมก้าวร้าว โรงเรียนจึงมีความต้องการช่วยเหลือนักเรียนเหล่านี้ให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ลดความก้าวร้าว รุนแรงลง โดยการใช้กระบวนกลุ่ม

ในขณะเดียวกันก็พัฒนานักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนให้มีคุณธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 2. กระบวนการได้มาซึ่งนวัตกรรม

คำสำคัญ (Tags)#2. กระบวนการได้มาซึ่งนวัตกรรม

หมายเลขบันทึก: 125056, เขียน: 04 Sep 2007 @ 19:42 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)