1. ความเป็นนวัตกรรม

นวัตกรรม 7 ก้าว กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ สู่สมานฉันท์ เป็นเด็กดี

นวัตกรรม 7 ก้าว กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ สู่สมานฉันท์ เป็นเด็กดี  

      นวัตกรรม 7 ก้าว กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ สู่สมานฉันท์ เป็นเด็กดี เป็นวิธีการในการใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้เรียน ขณะเดียวกันก็สามารถพัฒนาคุณลักษณะนิสัยใฝ่ดี ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนทุกคนโดยการนำนโยบายการบริหารงาน 7 ก้าว ของโรงเรียนมาพัฒนาเป็นรูปแบบเฉพาะเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความสัมพันธ์ในโรงเรียน และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมนำความรู้                 การนำกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ สู่นโยบาย 7 ก้าว 1. ก้าวคุณธรรมนำใจ 2. ก้าวไกลหาความรู้ 3. ก้าวสู่สุขภาพ พลานามัยดี 4. ก้าววิถีประชาธิปไตย 5. ก้าวไปกับสิ่งแวดล้อม 6. ก้าวพร้อมความเป็นไทย 7. ก้าวรวมใจชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 1. ความเป็นนวัตกรรม

คำสำคัญ (Tags)#1. ความเป็นนวัตกรรม

หมายเลขบันทึก: 125054, เขียน: 04 Sep 2007 @ 19:35 (), แก้ไข: 04 Apr 2012 @ 10:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)