โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ Korat6

การพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขา 3

โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์  อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา  ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอบ้านเหลื่อม  เป็นโรงเรียนนำร่องโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต  6  ปี  2550  กระบวนการพัฒนาตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ  โรงเรียนได้ใช้แนวทางการพัฒนานักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนตามหลักไตรสิกขา  3  คืออธิสีลสิกขา  คือการศึกษาอบรมตนเองให้เป็นผู้มีกาย  วาจา  ใจที่เป็นปกติ  โดยการปฏิบัติตามศีล  5อธิจิตตสิกขา  คือการศึกษาอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความตั้งมั่นแห่งจิต  มีความมุ่งมั่นในการทำความดีอธิปัญญาสิกขา  คือการศึกษาอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความรู้แจ้งในเหตุและผล  กิจกรรมการพัฒนา  โดยการนำนักเรียนเข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต  ณ  ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ  กระทรวงศึกษาธิการ  วัดวะภูแก้ว  ต.มะเกลือใหม่  อ.สูงเนิน  จ.นครราชสีมา  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2540  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  และมีกิจกรรมจริยธรรม  ชั่วโมงที่  1  วันศุกร์รองรับการพัฒนา  โดยมีกิจกรรมย่อยคือ  การประชุมรวม  การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ  การทำสมาธิ  การฟังบรรยายจากพระ/วิทยากร/การทำโยคะฮิปฮอปเพื่อสุขภาพ  มีกิจกรรมโฮมรูม  ชั่วโมงที่  7  ของวันจันทร์ทุกสัปดาห์  มีกิจกรรมการพัฒนาเขตพื้นที่รับผิดชอบทุกวัน  เช้า-เย็น  ช่วงเวลา  08.00-08.10น  และเวลา  15.10-15.30 น  ทุกวัน ทุกเช้าช่วซึ่งเป็นการดำเนินงานตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธอีกโสตหนึ่งด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Korat6การพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขา 3

คำสำคัญ (Tags)#ไตรสิกขา 3#อธิสีลสิกขา#อธิจิตตสิกขา#อธิปัญญาสิกขา#การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

หมายเลขบันทึก: 124971, เขียน: 04 Sep 2007 @ 14:57 (), แก้ไข: 23 May 2012 @ 08:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์

  • มีอะไรดี ๆ เผื่อแผ่โรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนนำร่องด้วยนะคะ
  • ขอบคุณล่วงหน้า...ไว้เลย

 

 

สมชาย
IP: xxx.26.82.94
เขียนเมื่อ 

ต้องใช้รหัสผ่านในการUPLOADรูปครับ