โรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา

พ.ท.พ.ท
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คุณธรรมนําความรู้

วันที่  31  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2550   โรงเรียนบ้านโนนดู่ได้ดําเนินกิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา  ในวันนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมหลายอย่าง  เช่น  จัดนิทรรศการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ  ,นิมนต์พระภิกษุสงฆ์แสดงธรรมให้คณะครู อาจารย์  นักเรียน และผ้ปกครอง,ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ , พักรับประทาอาหารกลางวัน , ภาคบ่าย  นักเรียนเล่านิทานคุณธรรม  ,ชมวิดีทัศน์  , ฝึกสมาธิเบื้องต้น , สวดมนต์หมู่ทํานองสรภัญญะ ,ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ,เป็นอันว่าเสร็จสิ้นกิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน korat6kmteam

คำสำคัญ (Tags)#กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา

หมายเลขบันทึก: 124967, เขียน: 04 Sep 2007 @ 14:54 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่สังคมคนเขียน blog เล่าประสบการณ์นะคะ