วันนี้ในช่วงเช้าอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่ฝ่ายจะไปงาน TAM กันครับ จะกลับมากันก็เที่ยงเกือบบ่ายครับ ในช่วงเช้าผมเลยนั่งตัดต่องานที่ทำค้างไว้ต่อครับ ซึ่งก่อนเข้าโปรแกรม DPS เราก็ไม่ควรจะลืมเช็ค Disk ด้วย DPS Hardware ครับเพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาครับ แล้วจึงค่อยเข้าไปตัดต่อครับ ก็ผลัดกันทำกับนทีครับ