บทความว่าด้วยหลักคิดสำคัญในการแก้ปัญหาความยากจน

         หลังจากผมเขียนบทความหัวข้อ หลักคิดสำคัญในการแก้ปัญหาความยากจน : ให้ภาคประชาชนเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุด” (ลง blog เมื่อ 9 ม.ค. 49) ได้มีผู้ขอนำบทความนี้ไปลงหนังสือพิมพ์ ซึ่งผมอนุญาต และได้ลงในหนังสือพิมพ์ มติชนรายวัน ฉบับ 15 มกราคม 2549 หน้า 9 โดยมีการดัดแปลงข้อความจากต้นฉบับเล็กน้อย ซึ่งไม่ใช่สาระสำคัญ

ไพบูลย์   วัฒนศิริธรรม
17 มกราคม 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมความเห็น (0)