nu

  การสอนปฐมวัย  
การสอนปฐมวัย  เป็นการจัดการศึกษาให้กับเด็กอายุ 3-6 ปี  เน้นให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4  ด้าน คือพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์สังคม  จิตใจ และสติปัญญา  ทั้งนี้จะต้องจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กโดยคำนึงถึงวัยของเด็ก  เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อนุบาลแจ้ห่ม

คำสำคัญ (Tags)#การสอนปฐมวัย

หมายเลขบันทึก: 124927, เขียน: 04 Sep 2007 @ 14:23, แก้ไข, 11 Feb 2012 @ 20:13, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (0)