บทที่ 5 สาระเพิ่มเติม

เทคโนโลยีในการสื่อสารระบบสารสนเทศ

โทรศัพท์

บทที่  5

  1. ปัจจัยที่ทำให้เกิดเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT)  การแข่งขันทางธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ทำให้เกิดความต้องการของเทคโลโลยีสารสนเทศมากขึ้นเป็นจลำดับ  นอกจากนั้นยีงมีปัจจัยสำคัญอีกหลายประการที่ทำให้ให้เกิดความต้องการ  เทคโนโลยีเป็นพิเศษ  เช่นต้องการความเป็นผู้นำหรือเป็นเลิศในการผลิตสินค้าบางชนิดจึงต้องมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา  จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในการผลิต  เมื่อองค์การหนึ่งประสบความสำเร็จจะเกิดแรงจูงใจให้องค์การอื่น  ๆ นำไปใช้บ้าง  ในที่สุดใครที่ใช้เทคโนโลยีสูงกว่าก็จะได้ผลผลิตหรือสินค้าที่ดีกว่า  จึงมีความพยายามนำเทคโนโลยีใหม่  เข้ามาช่วยในการผลิต  การจัดการอยู่ตลอดเวลา

     การแข่งขันทางธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์

เทคโนโลยีในการสื่อสารระบบสารสนเทศ

        ระบบเครือ  (Networking) เป็นระบบสื่อสารที่เชื่อมโยงคอม ฯ  และอุปกรณ์ต่าง ๆ ตั้งแต่สองระบบเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถสื่อสารข้อมูลเข้าระหว่างกัน หรือร่วมกันทำกิจกรรม ด้านสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนประกอบที่สำคัญคือ

1.คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่กระทำการรวบรวม  จัดรูปแบบและประมวลผลในปริมาณมาก

2. สถานี (Terminal) หรืออุปกรณ์รับส่งข้อมูล เป็นอุปกรณ์ที่รับส่งข้อมูลจากอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง 

3. ช่องทางการติดต่อสื่อสาร  (Communication) เป็นตัวกลางที่ทำหน้าที่เชื่อมโยง

4.อุปกรณ์การสนับสนุนการติดต่อสื่อสาร( Communication  Processer) เป็นอุปกรณ์ที่ช่วย สบับสนุนให้การรับส่งข้อมูล

5. ชุดคำสั่งสำหรับการติดต่อสื่อสาร (Communication  Software)  ชุดคำสั่งที่ พัมนาขึ้นสำหรับควบคุมการนำข้อมูลเข้าออกและอื่น                      

เว็ปไซต์มหาลัยราชภัฏนคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นอกสายตา

คำสำคัญ (Tags)#สรุปบทที่ 5

หมายเลขบันทึก: 124419, เขียน: 02 Sep 2007 @ 15:54 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)