สิ่งที่ได้จากการเรียน(สอน)........

                เข้าสอนวันนี้ (16-01-49)  ประโยคแรกที่ ทักทายนักศึกษา คือ ทำข้อสอบได้หรือเปล่า ความคาดหวังมีบ้างเล็กน้อย เพราะประเมินแล้ว ไม่น่าจะยากเกินความสามารถของนักศึกษา และเมื่อเปรียบเทียบกับการมีปฏิสัมพันธ์กันในห้องเรียน .......คำตอบที่ได้มากจากนักศึกษาหลาย ๆ คน คือ  "อาจารย์ไม่เห็นบอกแนวข้อสอบตามที่ออกเลย"  พร้อมกับทำหน้าแบบโกรธ....มาก

                มึนไปกับคำตอบเล็กน้อย "เป็นความผิดของอาจารย์....เหรอเนี่ย" เราสอนผิดวิธีไปหรือป่าว หรือต้องเปลี่ยนแปลงการสอนให้สอนด้วยแล้วต้องบอกแนวข้อสอบให้ตรงกับข้อสอบด้วย .......????

                แต่ความมึนตรงนี้ก็ไม่เท่ากับ ความคิดแว๊บนึงที่รู้สึกว่า  แล้วนักศึกษา (ที่น่ารัก) เรียนไปเพื่ออะไร หรือจะให้ถามง่าย ๆ  คือ  "เรียนแล้วได้อะไร"  "สอบไปเพื่ออะไร"  เขายังไม่เข้าใจในหน้าที่หลักของตัวเอง ฉะนั้นต้องสอน สอน สอน "ให้คิด"    ความผิดพลาดไม่ได้ขึ้นอยู่กับใคร แต่การปลูกฝังจากคำสอน คำแนะนำ ให้เข้าใจในหน้าที่ ความรับผิดชอบ เป็นสิ่งที่จำเป็นควรทำไปพร้อมๆ กับ การสอนทางวิชาการด้วย

              "การสอนให้รู้ทำได้ง่ายกว่าการสอนให้คิด"  เป็นสิ่งที่ได้จากการเรียน(สอน).....ในครั้งนี้