การฝึกงานวันพฤหัสที่ 12/01/49

เริ่มต้นที่เวลา 08.30

ช่วงเช้า

     Capture งานส่งมอบเว็บของวันที่ 9/01/49 และ งานผู้ว่าออนไลน์ของวันที่ 10/01/49 ด้วยโปรแกรม Premeire ทั้ง 2 งาน ก็ใช้เวลาช่วงเช้าหมดไปเลย

ช่วงบ่าย

    งานที่ Capture ไว้ตอนเช้าพี่โตก็ให้ธัญกรตัดค่ะส่วนหนูคอยให้บริการ Copy CD  กับเจ้าหน้าที่ในฝ่ายฯ และ เจ้าหน้าที่ในสำนักฯ ค่ะ ที่ส่วนมากจะเป็นการ Copy โปรแกรมจึงต้องตั้งค่าการ Copy ค่อนข้างสูงประมาณ 24x ขึ้นไป

**หมายเหตุ**

     ที่บันทึกไปแค่บรรทัดเดียวเพราะว่าตอนที่บันทึกอยู่นั้นพี่รุ่งต้องการใช้เครื่องคอมฯ ด่วน ก็เลยต้องตีพิมพ์ไปก่อน