ชื่อ นส. เนตรยา  ศรีธาราธิคุณ

ชื่อเล่น โหน่ง

ที่อยู่  165 หมู่ 3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140