ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว จนถึงเดือนมกราคม ปีนี้ มีกิจกรรมดีดีมากมายที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชม และมีส่วนร่วม ส่วนหนึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันที่ 25 มกราคมของทุกปี สำหรับเดือนมกราคมนี้มีกิจกรรมหลักที่น่าสนใจดังนี้

1. ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 10 ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก ในวันที่ 19-20 มกราคม 2549

2. งานวันเกษตรอีสาน ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 20-28 มกราคม 2549

3. การแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 22 มกราคม 2549

4. งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2549 ในวันที่ 25-27 มกราคม 2549 ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก (งานนี้ท่าน JJ เป็นแม่งานหลัก)

งานเหล่านี้ ชมฟรี มีความรู้กลับบ้านครับ นอกจากนี้ยังมีงานประชุมวิชาการที่น่าสนใจจากคณะหน่วยงานต่างๆ อีกหลายรายการ เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างบรรยาการทางวิชาการได้ดีทีเดียว