KMการถ่ายโอนภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร

การนำการจัดการความรู้(KM)ไปเป็นเครื่องมือ

เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการถ่ายโอนภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรแก่อปท.

   

                 ทีมงานการจัดการความรู้ของจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีโอกาสไปร่วมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ในการถ่ายโอนภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรให้แก่อปท. ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2550 ซึ่งประกอบไปด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดที่รับผิดชอบงานถ่ายโอนภารกิจ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล    นายกอบต. และท้องถิ่นอำเภอ ณ.ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร(ชั้น5)

 

                เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ นับว่ามีการนำการจัดการความรู้( KM ) ไปเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีการแบ่งกลุ่มย่อย มีการเล่าเรื่องของศูนย์บริการฯที่ประสบความสำเร็จ (Best practice)และมีการฝึกการสกัดความรู้จากเรื่องเล่า ซึ่งแต่ละกลุ่มได้ระดมความคิดเห็นจากประสบการณ์ แล้วสรุปบทเรียนร่วมกัน ซึ่งทั้งสองวัน มีประเด็น(1)การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันออกแบบกระบวนการทำงานหรือวิธีการขั้นตอน ในการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่(2)แนวทางการดำเนินงานก่อนถ่ายโอนภารกิจ  และแนวทางการดำเนินงานหลังการถ่ายโอนภารกิจ

   

                   เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มที่2 ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์  เพชรบูรณ์ ลำปาง  กำแพงเพชร  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่6เชียงใหม่   คุณอำนวยในกลุ่มนี้ในวันแรกคือคุณฤทธิ์รงค์ เปรมศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ  อ.เมืองกำแพงเพชร และวันที่สองคือ คุณเชิงชาย เรือนคำปา (นวส.6ว. เลขานุการศูนย์บริการฯ ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร ) และผมเขียวมรกต ได้ร่วมเป็นคุณอำนวยประจำกลุ่ม

 

                   เครือข่ายทีมงานKM  ส่วนกลางก็ได้ร่วมกันแสดงบทบาทการเป็นคุณอำนวย ในกลุ่มย่อยต่างฯที่สังเกตเห็นชัดก็น่าจะเป็น คุณพี่ธุวนันท์ พานิชโยทัย (ผอ.กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร) และคุณพี่พิชฎา อารยานุรักษ์ (นวส.8ว. จากกองวิจัยฯ )

                ในเวทีนี้ ผมมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่ฯฯและเพื่อนฯนักส่งเสริมการเกษตร ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เกี่ยวกับการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร หลังการถ่ายโอนภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรให้แก่อปท. คงจะเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ และต้องขอชื่นชมน้องวิศรุต จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการมีฝีมือจับประเด็นและสกัดองค์ความรู้ ด้วยเคื่องมือ MIND MAPPING   ได้สวยงามและเข้าใจง่าย  

       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM วิถีชุมชนคนเกษตร

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร#kmถ่ายโอนภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร#kmเครือข่าย#ระบบส่งเสริมการเกษตร50

หมายเลขบันทึก: 123567, เขียน: 30 Aug 2007 @ 21:14 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)