สัวสดีครับ....

วันนี้ อ.วิจิตรมอบหมายงานให้ผมกับปุ้ย เพื่อนจาก ม.บูรพา ทำการเช็ควิดีทัศน์ เรื่อง รวมขุดสารคดี  วิทยาศาสตร์รอบตัว   ( ปี 2543-2547 ) ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 ดำเนินรายการโดย คุณ จักรภพ เพ็ญแข ที่ผมต้องเข้คคือ  จดชื่อเรื่องในแต่ละตอนในวิดีทัศน์ให้ถูกต้องซึ่งในแต่ละแผ่นจะมีอยู่ไมต่ำกว่า 30 เรื่อง  แล้ววันนี้ก็เช็คไปได้ทั้งหมด 6 แผ่น ใช้เวลาเช็คทั้งวันเลยครับ..ที่ช้าก็เพราะต้องกรอแผ่นไปมาให้ฟังทันกับที่พิธีกรพูดชื่อเรื่อง  วันนี้สวัสดีครับ....