วันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนปิดยาวปีใหม่บรรยากาศก็เลยเงียบเหงา ๆ อาจเป็นเพราะมีเจ้าหน้าที่ที่นี่หลายคนลางาน....

   งานที่ทำวันนี้ก็จัดการเรื่องบทโครงการกลุ่มเลือกภาพที่จะใช้โดยวางแผนว่าต้องไปถ่าย( ภาพเคลื่อนไหว ) อะไรบ้าง หลัก ๆ ที่ต้องถ่ายก็คือ  การทำงานในโรงพิมพ์ ให้เห็นถึงการทำงานของโรงพิมพ์ อุปกรณ์ที่ใช้ในโรงพิมพ์  แล้วก็ต้องถ่ายภาพนิ่งด้วยและบรรยากาศในหน่วยศิลป์ การทำงานของหน่วยศิลป์..   จากนั้นก็พิมพ์แก้ไขโครงการใหม่จนถึงเวลา 15.00 วันนี้กลับบ้านเร็วกว่าปกติครับอาจเป็นเพราะ ทุกคนเตรียมตัวกับเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงแล้ว

        วันนี้สวัสดีครับ......