ตากเป็นเมืองที่สุดหลาย ๆ อย่างในประเทศไทย ได้แก่          
1)      เป็นจังหวัดที่ร้อนที่สุดในประเทศไทย  
2)      เป็นจังหวัดที่หนาวที่สุดในประเทศไทย  
3)      มีอดีตเจ้าเมืองที่เก่งที่สุดคือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
4)      มีเขื่อนคอนกรีตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือเขื่อนภูมิพล
5)      มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองจากจังหวัดเชียงใหม่
6)      มีพรมแดนติดต่อกับต่างประเทศยาวที่สุดถึง 600 กิโลเมตรคือติดกับประเทศเมียนม่าร์
7)      มีอำเภอที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคืออำเภออุ้มผาง
8)      เป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดอื่นมากที่สุดในประเทศไทย คือ 9 จังหวัดและ 1 ประเทศ  
9)      มีน้ำตกสวยและใหญ่อันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
10)  มีการผลิตดอกกุหลาบมากที่สุดในประเทศไทย   
11)  มีต้นไม้กลายเป็นหินใหญ่ อันดับ 1 ของโลก  
12)  มีต้นกระบากใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
13)  มีโรงงานผลิตสังกะสีใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือเหมืองผาแดงและบริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด
14)  มีโรงงานหินแกรนิตมากที่สุดในประเทศไทย
15)  มีครกหินแกรนิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  
16)  ตากเป็นประตูใหญ่การค้าอัญมณีจากประเทศเมียนม่าร์ มีตลาดพลอย มีการซื้อขายยอดจำหน่ายสูง มีชาวจันทบุรีและกรุงเทพฯ มาซื้อขายที่ตลาดพลอยแม่สอดถือเป็นประตู หยก ทับทิม ใหญ่ แห่งหนึ่งของไทย

        สนใจมาเที่ยวจังหวัดตากไหมครับ เที่ยวได้ทุกแบบครับ ทั้งไหว้พระ ชมธรรมชาติ เกษตรเชิงนิเวศ เป็นต้น