วิธีการการคำนวณแต้มต่อจากผลการแข่งขัน

การปรับแต้มต่อจากผลการแข่งขัน

          แต้มต่อของนักกอล์ฟได้จาก 2 ทาง คือ 1)ผลการออกรอบตามปกติ และ 2) ผลการออกรอบในรายการแข่งขัน  ซึ่งในความเป็นจริงผลการแข่งขันถือว่าเป็นผลที่ไม่ดอง ดังนั้นหากมีผลการแข่งขันดีมากๆ จึงควรจะมีการปรับแต้มต่อ

          ก่อนลงรายละเอียดในบทความนี้ อยากให้อ่านบทความเรื่องการปรับแต้มต่อในระบบใหม่ เสียก่อนนะครับ  ซึ่งเป็นวิธีการคำนวณแต้มต่อจากผลการเล่นปกติ   เมื่ออ่านบทความเรื่องดังกล่าวแล้วจะทำให้อ่านบทความนี้ง่ายขึ้นครับ   เป็นเรื่องการปรับแต้มต่อจากผลการแข่งขัน  ซึ่งวิธีการคำนวณจะอ้างอิงวิธีการจากบทความเรื่องดังกล่าว เพียงแต่การคำนวณด้วยวิธีนี้จะใช้ผลจากการแข่งขัน    ซึ่งถือว่าผลการแข่งขันเป็นผลการเล่นที่ใกล้เคียงความเป็นจริงตามฝีมือที่มีอยู่จริงที่สุด ดังนั้นหากจะให้เข้าใจเรื่องการปรับแต้มต่อจากผลการแข่งขัน ควรได้ทำความเข้าใจกับวิธีการคำนวณเสียก่อน  และต้องเข้าใจด้วยว่า เป็นการปรับดัชนีแต้มต่อ  ตัวเลขที่ใช้จะเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง

ขั้นตอนการปรับแต้มต่อจากผลการแข่งขัน

          1) ตัดสินใจว่าจะปรับหรือไม่ปรับแต้มต่อจากผลการแข่งขัน  

       - มีผลการแข่งขันที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี อย่างน้อย 2 ครั้ง โดยตั้งสมมุติฐานว่าคะแนนที่ดีที่สุดเป็นความบังเอิญ คะแนนครั้งที่ 2 จึงจะเป็นคะแนนที่บ่งบอกฝีมือที่ยอมรับได้

       - คำนวณหาค่า Tournament-Score Diferential (T-SD) จากผลการแข่งขัน โดยใช้สูตรเดียวกับการหาค่า Handicap Diferential ตัวเลขแสดง T-SD เป็นตัวเลขทศนิยม 1 ตำแหน่ง
       - เลือก T-SD ที่ดีที่สุด ๒ จำนวน  แล้วนำ T-SD อันดับรองจากดีที่สุด ลบจาก Handicap Index ปัจจุบัน  ถ้ามีผลเท่ากับหรือมากกว่า ๓ จึงจะทำการปรับแต้มต่อจากผลการแข่งขัน  ปรับเท่าไรให้ติดตามต่อครับ

            2) จะปรับเท่าไร

         เมื่อคำนวณตามข้อ 1 และทราบว่าผลต่าง T-SD อันดับรองจากดีที่สุดมากกว่า 3 ให้เอาผลต่าง T-SD ให้ทำการคำนวณหาค่าที่ต้องปรับ Handicap Index จากตาราง

       ตัวอย่างการอ่านตาราง  ถ้าผลต่างT-SD อยู่ในช่วง 4.0 - 4.4 หากมีผลการแข่งขัน 2 ครั้ง  ให้ปรับดัชนีแต้มต่อลดลง 1 แต้ม  ถ้ามีการแข่งขัน 3 ครั้ง ไม่ต้องปรับลด      

 ก่อนใช้ตัวเลขจากตารางต้องผ่านกระบวนการตามขั้นตอนก่อน

จากตาราง ตัวเลขในแถวบนสุดแสดงจำนวนครั้งที่แข่งในรอบ ๑ ปี  ตัวเลขคอลัมน์ซ้ายสุดแสดงผลต่าง (ที่เท่ากับหรือมากกว่า ๓)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมกอล์ฟสิงห์ปัตตานี

คำสำคัญ (Tags)#golf#กอล์ฟ#การคำนวณแต้มต่อ#แต้มต่อ#handicap#การคำนวณแต้มต่อจากผลการแข่งขัน#handicap index

หมายเลขบันทึก: 123483, เขียน: 30 Aug 2007 @ 15:34 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (0)