เริ่มดำเนินการเขียนรายงานนวัตกรรม

เช้านี้  อากาศแจ่มใส  เสร็จภารกิจเปิดห้อง  กวาดพื้น  ชงกาแฟ...อืมมมม...อ่านบันทึกเดิมที่เขียนมาแล้วเรื่อง....รื้อฟื้นการเขียนรายงานนวัตกรรม

เปิดเครื่องคอมน้อง acer และเริ่มศึกษา  เรื่อง เดิมๆ  แต่เนื่องจาก  ครูอ้อยไม่ค่อยได้ทำวิจัยในเรื่องนี้เท่าไร  กลัวพลาด  เลยต้องนำสิ่งเดิมเดิมมาศึกษา....นั่นคือ...วิทยานิพนธ์ 

กลุ่มประชากรคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550  จำนวน 43 คน  

กลุ่มประชากรนี้ได้ทดสอบเพื่อแบ่งกลุ่มความสามารถทางภาษาอังกฤษมาแล้ว  มีความพร้อมมาก  พร้อมปานกลาง และพร้อมน้อย  ....

ครูอ้อยไม่ได้ให้พี่สมบุญสุ่มกลุ่มตัวอย่างหรอก  เพราะทำวิจัยกับนักเรียนทั้งชั้นเรียนเลย   

ครูอ้อยให้พี่สมบุญสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  อันได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้  นวัตกรรม...แบบประเมินนวัตกรรม  แบบฝึกหัดหลังเรียน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน...จำนวน 30 ข้อ 

ครูอ้อยให้พี่สมบุญสร้างเครื่องมือแล้ว  นั่นคือ  แผนการจัดการเรียนรู้  ซึ่งได้ส่งให้ผู้เชียวชาญ  ดูความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  ตรวจสอบความถูกต้อง  ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  ได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ถือว่าใช้ได้ 

ส่วนนวัตกรรมของพี่สมบุญนั้น...เป็นวิธีการเทคนิคการสอน  ครูอ้อยได้ให้พี่สมบุญสร้างแบบประเมินนวัตกรรมแล้วเมื่อวานนี้  ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ  ว่านวัตกรรมนี้มีความเหมาะสม  จะได้นำมาปรับปรุงแก้ไข 

ส่วนตัวนวัตกรรมนั้น....ต้องนำไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เคยเรียนมาแล้ว 

แบบฝึกหัดระหว่างเรียนก็เป็นเรื่องที่สำคัญ.... เพราะเป็นตัวการที่ทำให้ประสิทธิภาพของ..นวัตกรรมนี้  และเห็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ชัดเจน  แบบฝึกหัดนี้  ได้ออกมาตามจำนวนที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่กำหนดไว้ในนวัตกรรม 

ซึ่งแบบฝึกหัดนี้ต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของจุดประสงค์และเนื้อหา  ซึ่งผลการประเมินแบบฝึกหัดทั้ง 110 ข้อ    มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

และสุดท้ายคือ  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ไปตรวจสอบคุณภาพกับนักเรียนจำนวน 60 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    นำผลมาวิเคราะห์คุณภาพรายข้อ  โดยการหาค่าความยากง่าย  และค่าอำนาจจำแนก  โดยใช้เทคนิค 27 % ของกลุ่มสูงต่ำของ จุง เต ฟาน  แล้วเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย  ตั้งแต่  0.20-0.80  ค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่  0.20 ขึ้นไปนำมาใช้....เลือกเฉลี่ยให้มีข้อในเนื้อหาที่เท่าๆกัน...

อันดับต่อไปจะเป็นการหาค่ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบล่ะ...

หมดเวลาเช้านี้  07.00น.ครูอ้อยต้องไปทำภารกิจเป็นครูเวรประจำวันค่ะ...พบกันใหม่....ขอบคุณ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษากับงานวิจัย

คำสำคัญ (Tags)#นวัตกรรมการศึกษา#ครูอ้อย

หมายเลขบันทึก: 123260, เขียน: 30 Aug 2007 @ 06:40 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ คุณครูอ้อย
  • แวะมาทักทายตอนเช้าๆค่ะ

สวัสดีค่ะน้อง...pa_daeng

มาดื่มกาแฟกันค่ะ....

ขอบคุณค่ะที่มาทักทาย..น่ารักจริง...จุ๊บจุ๊บ

สวัสดีค่ะน้อง...pa_daeng

  • วันนี้  เรา  หมายถึง  ทั้งผู้พัฒนาและที่ปรึกษา  จะช่วยกันลุย  การเขียนรายงานนวัตกรรมค่ะ
  • ติดตามนะคะ  วันนี้จะรายงานมาเป็นระยะค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เสร็จแล้วค่ะ   งานนี้เสร็จเรียบร้อย  ผลจะเป็นอย่างไร  โปรดติดตาม

มารายงานต่อว่า...จะนำส่งไปเพื่อการคัดเลือก...เพื่อนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน..สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาค่ะ