คืนรอยยิ้มที่สดใส ให้ผู้สูงวัย (6) เรื่องราวในงานมหกรรม

มหกรรมประชุมวิชาการ “คืนรอยยิ้มที่สดใส ให้ผู้สูงวัย” ในโครงการฟันเทียมพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

 

มหกรรมประชุมวิชาการคืนรอยยิ้มที่สดใส ให้ผู้สูงวัย” ในโครงการฟันเทียมพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

หลังจากพิธีถวายราชสักการะ การแสดงเทิดพระเกียรติโดยผู้สูงอายุ จากตำบลท่ากว้าง อ.สารภี จังหวัดเชียงใหม่ พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับที่ปรึกษาการประชุม และชมรมผู้สูงอายุต้นแบบ และพิธีเปิดแล้ว ก็จะเป็นเรื่องบรรยาย "ในหลวงกับงานทันตกรรม" โดย ศ.ทพญ.ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช

ต่อจากนั้นเราก็มีการบรรยาย และอภิปรายในเรื่องต่างๆ ก็คือ

 • อภิปราย เรื่อง “อยู่ 100 ปี ชีวีมีสุข” โดย นพ.เฉก  ธนศิริ และ รศ.ดร.พิชัย  โตวิวิชญ์
 • บรรยายเรื่อง “ฟันเทียมกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ”  โดย รศ.ทพ.ดร.ปิยวัฒน์  พันธุ์โกศล
 • อภิปราย เรื่อง “ชมรมผู้สูงอายุ... ชมรมสร้างสุขภาพช่องปาก” โดย
  ... คุณพ่อกมล  เนตรรัศมี   ชมรมผู้สูงอายุตำบลแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
  ... คุณพ่อจัก ลาภมี ชมรมผู้สูงอายุบ้านหลุบโพธิ์ อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
  ... คุณพ่อปรีชา จันทร์งาม  ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
  ... ผู้ดำเนินการอภิปราย คือ ทพ.สุธา เจียรมณีโชติชัย ผู้อำนวยการกองทันตสาธารณสุขค่ะ
 • อภิปราย เรื่อง “สุขภาพ สุขภาพช่องปาก และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” โดย   ศ.นพ. เทพ  หิมะทองคำ และ อ.พญ.สิรินทร  ฉันศิริกาญจน
  ... ดำเนินการอภิปราย โดย รศ.ดร.ทพญ.พัชราวรรณ  ศรีศิลปนันทน์
 • และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ (Oral presentation)
 • สุดท้ายคือ พิธีมอบรางวัลผลงานวิชาการ และพิธีปิดการประชุม โดย รองอธิบดีกรมอนามัย ... นพ.โสภณ  เมฆธน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

คำสำคัญ (Tags)#ชมรมผู้สูงอายุ#ภาคีเครือข่าย#กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย#คืนรอยยิ้มที่สดใส ให้ผู้สูงวัย#มหกรรมประชุมวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 123178, เขียน: 29 Aug 2007 @ 21:24 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)