กศน.เมืองหนองบัวลำภู  ได้ปรับแผนการทำงานการประกันคุณภาพสถานศึกษา  หลังจากที่ได้ยกทีมประกันคุณภาพฯไปเพิ่มเติมความรู้ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และจากการลงมือปฏิบัติจริง  ทำให้ทีมงานประกันคุณภาพฯมองเห็นแนวทางที่ชัดเจนขึ้น  พร้อมแล้วที่จะรับการประเมินภายนอกจาก สมศ.