เรียนคณิตศาสตร์โดยใช้ตัวอย่างที่หลากหลาย

เรียนคณิตศาสตร์โดยใช้ตัวอย่างที่หลากหลาย

Best  Practice ชื่อผลงาน   :      เรียนคณิตศาสตร์โดยใช้ตัวอย่างที่หลากหลายชื่อเจ้าของผลงาน  :   นายครรชิต  วงศ์เหิม                               โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์...............................................................................................................................................................เกริ่นนำในปัจจุบันการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์เป็นปัญหาสำหรับครูผู้สอนรวมทั้งนักเรียนเป็นอย่างมาก  โดยสังเกตได้จากพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  และผลสัมฤทธิ์ที่ค่อนข้างต่ำ   เพื่อให้นักเรียนมีการเรียนรู้ที่ดีขึ้น  การสอนการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์โดยการใช้ตัวอย่างที่หลากหลายโดยกำหนดตัวอย่างตั้งแต่ง่ายๆไปหายาก  รวมทั้งใช้การถามตอบเกี่ยวกับตัวอย่างที่ให้นักเรียนศึกษาอย่างง่ายๆ  ทำให้นักเรียนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวอย่างที่เห็น  มีการทำงานเป็นกลุ่มและกล้าที่จะถามครูเมื่อไม่เข้าใจ  ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนกับนักเรียนและนักเรียนกับครูซึ่งทำให้นักเรียนมีการเรียนรู้ที่ดีขึ้นทุกระดับทั้งเด็กที่เก่งและเด็กที่อ่อนก็จะมีความเข้าใจได้มากขึ้น ผลสำเร็จที่ได้รับ1.  นักเรียนมีความสุขเวลาเรียนเนื่องจากสามรถเรียนรู้ได้2.  บรรยากาศในการเรียนจะมีความเป็นกันเองมากขึ้น ผู้เรียนจะรู้สึกปลอดภัย 3.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่สูงขึ้น วิธีการ1.  ครูอธิบายและยกตัวอย่างที่หลากหลายให้นักเรียนศึกษาและร่วมกันอภิปรายเพื่อหาวิธีที่ดีที่สุด2.  ให้นักเรียนทำใบกิจกรรมโดยทำเป็นกลุ่ม  ซึ่งแต่ละกลุ่มมีทั้งเด็กเก่งและอ่อนรวมกัน3.  แต่ละกลุ่มส่งใบกิจกรรมให้ครูตรวจ4.  นักเรียนทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมเป็นรายคน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน BEST PRACTICE

คำสำคัญ (Tags)#เรียนคณิตศาสตร์โดยใช้ตัวอย่างที่หลากหลาย

หมายเลขบันทึก: 122766, เขียน: 28 Aug 2007 @ 17:48 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 03:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)