เมื่อเย็นวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2549 ผมได้ไปร่วมงาน "Science Walk Rally" ครั้งที่ 3 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 150 คน แบ่งเป็น10 กลุ่มๆ ละ 14-16 คน เพื่อเดินไปตามฐานต่างๆ 10 ฐาน ใช้เวลาทั้งหมด 2 ชั่วโมง เริ่ม 16.00-18.00 น. หลังจากนั้นก็ร่วมงานมอบรางวัล จนถึง 20.00 น. ผมร่วมงานครั้งนี้ด้วย และได้ถ่ายรูปมาฝากเล็กน้อยครับ...