ข้อคิดเห็นของการพัฒนาองค์กร


ความยั่งยืนของการพัฒนา
สรุปผลการเรียนรู้ในการเป็นวิทยากรระหว่างวันที่ 15 18 ตุลาคม 2548
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช
กิจกรรมสานสัมพันธ์

                การวิเคราะห์ตนเอง เพื่อการเปลี่ยนแปลงและคิดเชิงบวก

                การคิดเชิงบวก  เริ่มจากตนเอง   คิดต่อผู้อื่น โดยการให้ +ve stroke ด้วยการ Touch & Trust

            การสร้างทีมนำไปสู่การทำงานเป็นทีมเพื่อองค์กร  อภัย  ไม่ทำร้ายใคร  เสียสละ

วันที่ 2    การมองเห็นสาระในสิ่งที่ไร้สาระ

                การตั้งเป้าหมาย  การปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อการเปลี่ยนแปลง ( การสลับมือโดยให้จับมือประสานกันตามที่ถนัด  แล้วปรับเป็นแบบไม่ถนัด )

            การทำให้เกิดความคุ้นเคย  (นั่งวงกลม ปรบมือกับผู้อื่น ) เพื่อให้เกิดความค้นเคย  สัมผัส เกิดการปรับตัว

                การทำงานเป็นทีม   การใช้เกมส์กระตุ้น  การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ( การแสดง ) 

การสามัคคี  การร่วมแรงร่วมใจ    กิจกรรมการเติมใจให้กัน ( คิดบวก  พูดบวก  ทำบวก )  การให้ความรู้สึกที่ดี ๆ   การขอบคุณ  โดยการพูดบวก  สะท้อนความรู้สึกดี ๆ  ให้กันและกัน

                การสัมผัสถ่ายทอดความรู้สึก

                การบริหาร  หรือการคิดแบบจับถูก

            องค์กรแห่งการเอื้ออาทร  การให้ที่ไม่ต้องลงทุน
ไม่ว่าจะเป็นในบ้าน/นอกบ้าน   (สถานที่ทำงาน) หรือที่สาธารณะทั่ว ๆ ไป การให้โดยไม่ต้องลงทุนในที่นี้เริ่มต้นตั้งแต่
1.        การให้เกียรติ ซึ่งเป็นพื้นฐานทั่ว ๆ ไปของการให้ผู้ให้ย่อมมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแก่ตัวเอง
2.     การให้แนวคิด, ข้อคิด, แนวทางที่ดี, ในการทำงาน ในการดำเนินชีวิตเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ
3.     การให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด, ร่วมทำ, ร่วมตัดสินใจ,    ร่วมรับผิดชอบต่อการทำงานในองค์กรจะทำให้เกิดปัญหาขัดแย้งในองค์กรน้อยลง
4.     การให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการทำงาน         โดยคิดว่าทุกคนมีความสามารถหรือเก่งแต่ละอย่างไม่เหมือนกันคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นสำคัญ
5.     การให้ความรัก, ความอบอุ่น, ความใกล้ชิด,       สนิทสนมเหมือนญาติเมื่อทุกคนในองค์กรมีปัญหาก็อยากจะเข้ามาขอคำแนะนำปรึกษา
            ส่วนหนึ่งของ  การให้  ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการให้โดยไม่ต้องลงทุน   หน่วยงานองค์กรหลาย ๆ องค์กรมีปัญหาและหลาย ๆ  ปัญหาเกิดจากบุคลากรในองค์กรไม่ค่อยจะมีการให้ซึ่งกันและกัน องค์กรใดก็แล้วแต่ถ้าบุคลากรใน    องค์กรมี การให้ มากกว่า การรับ  องค์กรนั้นจะไม่ค่อยเกิดปัญหาหรือเกิดก็น้อยมาก   และสุดท้ายจริง ๆ มีอีกสิ่งหนึ่ง  การให้อภัย  ซึ่งเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

การจัดทำแผนกลยุทธ์

                เริ่มที่ผู้นำให้ความสำคัญ และต้องใช้ทีมอย่างเต็มกำลัง  สำหรับเนื้อหาหากท่านใดสนใจขอรับไปศึกษาได้ หรือจะทดลองทำด้วยกันก็ยินดี

การเรียนรู้ในฐานะการเป็นนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                1. การวิเคราะห์สถาการณ์ของกลุ่มและผู้ฟังที่มีความแตกต่างและมีร่องรอยของความต้องการการพัฒนาทีมเทคนิคการสอนโดยการทำให้เห็นแบบอย่าง  ในเรื่อง ทีม  การใช้การเล่าเรื่อง  การวอร์มอัฟ  การเล่าเรื่องสู่บทเรียน  ทำให้ผู้ฟังสนใจและไม่เบื่อหน่าย  การจัดแสง   เสียง  ภาษาท่าทางที่เป็นมิตร  สู่การเข้าเนื้อหาและการสรุปด้วยบทความที่กินใจ

                2. ในการจัดทำพัฒนาองค์กรนั้น  เมื่อเหล็กร้อนแล้ว  ควรกลับมาทำต่อเนื่องและใช้รูปแบบต่าง ๆ กันไปโดยไม่ให้เกิดความรู้สึกว่า ทำไปเพื่อได้มีการทำ  แต่ทำไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  จึงได้ร่างจัดทำโครงการวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุขสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  เนื่องด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการพัฒนาทั้งตนเอง 

                3. ฝึกตนเองในการเป็นผู้อำนวยการกลุ่มในเรื่อง LO  ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องกลับมาพัฒนาทั้งเนื้อหา และวิธีการ เพื่อนำมาเสนอในการพัฒนาองค์กรที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่  ( หัวใจ คือ คน  เริ่มที่คน ใฝ่รู้  กระจายไปสู่คนอื่น  และองค์กร ในที่สุด )    ตามบทความ เรื่อง ความสัมพันธ์ขององค์กรแห่งการเรียนรู้กับการจัดการความรู้

    ความยั่งยืนของการพัฒนาอยู่ที่ไหน  เริ่มที่ใคร คงต้องใช้กระบวนการกระตุ้นเตือนอย่างต่อเนื่องและสร้างแนวคิดใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 11320เขียนเมื่อ 15 มกราคม 2006 09:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 14:17 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท