>>">

สรุปบทที่ 4

วิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์

บทที่ 4

เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology : IT) หมายถึง เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีทางการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้นักวิเคราะห์ระบบสามารถสร้างระบบสารสนเทศที่ทันสมัย และมีความสลับซับซ้อนได้

องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ได้แก่ อุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการปฏิบัติการหรือประมวลผลในด้านต่างๆ เช่น ประมวลผลกลาง หน่วยความจำเครื่องพิมพ์ จอภาพ แป้นพิมพ์ เป็นต้น

2. ซอฟต์แวร์ (Software) เป็นชุดคำสั่งที่จัดเตรียมขึ้น เพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ให้ทำงานตามที่ผู้ใช้ต้องการ

3. บุคลากร (Peopleware) ในที่นี้หมายถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมหรือสั่งการให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่กำหนดไว้

4. ฐานข้อมูล (Data base) เป็นการจัดการข้อมูลให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันโดยไม่ซ้ำซ้อนหรือขัดแย้งกัน

5. เทคโนโลยีสื่อสาร (Communication Technology) เป็นการใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมในการรับและส่งข้อมูลหรือสารสนเทศ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

6. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเพื่อการสื่อสารและใช้ข้อมูลและสารสนเทศร่วมกัน ซึ่งมีลักษณะของการเชื่อมต่อที่แบ่งตามการประมวลผลของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยินดีต้อนรับสู่ คลับX ของดีเจอ๊อกซ์

คำสำคัญ (Tags)#เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขบันทึก: 122710, เขียน: 28 Aug 2007 @ 14:19 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)