วัฒนธรรมองค์การ ABC DEF

วัฒนธรรมองค์การ ABC DEF

   หลักเกณฑ์และแนวทางในการสมัครเป็นหน่วยงานต้นแบบ การคัดเลือกทูตค่านิยม
   เพื่อขับเคลื่อนค่านิยม วัฒนธรรมองค์การ ABC DEF รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่
  การประชุมผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน  เพื่อเสริมสร้างค่านิยมองค์การ
  และขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ

  - ความเป็นมาของโครงการ คลิ๊กที่นี่
  - ค่านิยม พฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์การ คลิ๊กที่นี่

ท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประกาศค่านิยมพฤติกรรมกลุ่มและวัฒนธรรมองค์การ
  ทาง ETV  เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2550
คลิ๊กที่นี่
   กรมการพัฒนาชุมชนได้รับการคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ
   บ้านเมืองที่ดี ซึ่งมีฐานะเป็น SDU ในสังกัดสำนักงาน ก.พ.ร. ให้เป็น
  "หน่วยงานต้นแบบด้านการ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  วัฒนธรรม  และค่านิยม "
   โดยได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างหน่วยงานต้นแบบ
   และหน่วยงานนำร่อง ระหว่างวันที่
7-8 มิถุนายน 2550 ณ รอแยลฮิลล์ กอล์ฟ
   รีสอร์ท แฮนด์ สปา จังหวัดนครนายก คลิ๊กที่นี่
 
  
  อธิบดีฯ เป็นประธานการประชุม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกลุ่มภารกิจด้านนวัตกรรม
  ทางการบริหาร  เพื่อสังเคราะห์ค่านิยมของกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.50
  ณ ศูนย์บริหารการเปลี่ยนแปลง ชั้น 4 กรมการพัฒนาชุมชน คลิ๊กที่นี่
   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และ กลุ่มภารกิจด้านนวัตกรรมทางการบริหาร    
   ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การเสริมสร้างค่านิยมองค์กร" ให้แก่ เจ้าหน้าที่      
   ศพช.เขต 4 เมื่อวันที่ 1มิถุนายน 2550 ณ ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนา
   ชุมชนเขต 4 จังหวัดอุดรธานี
คลิ๊กที่นี่  
   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และ กลุ่มภารกิจด้านนวัตกรรมทางการบริหาร    ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การเสริมสร้างค่านิยมองค์กร" ให้แก่ เจ้าหน้าที่    ศพช.เขต 8 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการ
   พัฒนาชุมชน เขต 8 จังหวัดนครศรีธรรมราช คลิ๊กที่นี่
   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และ กลุ่มภารกิจด้านนวัตกรรมทางการ
   บริหาร  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การเสริมสร้างค่านิยมองค์กร"
   ให้แก่เจ้าหน้าที่ ศพช.เขต 5 เมื่อวันที่ 24 พ.ค.50 ณ โรงแรมรีเจนท์ ลอร์ด
   จังหวัดลำปาง  คลิ๊กที่นี่  
   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และ กลุ่มภารกิจด้านนวัตกรรมทางการ
   บริหาร  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การเสริมสร้างค่านิยมองค์กร"
   ให้แก่ เจ้าหน้าที่ ศพช.เขต 1 เมื่อวันที่ 22 พ.ค.50  ณ ศพช.เขต 1
   อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  คลิ๊กที่นี่  
   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และ กลุ่มภารกิจด้านนวัตกรรมทางการ
   บริหาร  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การเสริมสร้างค่านิยมองค์กร"
   ให้แก่ นพส.รุ่นที่ 24  เมื่อวันที่ 21 พ.ค.50 ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน
   อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี คลิ๊กที่นี่ 
    - การเสริมสร้างค่านิยมองค์กร คลิ๊กที่นี่
    - การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมของข้าราชการกรมฯ
      คลิ๊กที่นี่
   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และ กลุ่มภารกิจด้านนวัตกรรมทางการ
   บริหาร  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การเสริมสร้างค่านิยมองค์กร"
   ให้แก่ นพก.รุ่นที่ 34 คลิ๊กที่นี่ 
     
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง " วัฒนธรรมและค่านิยม
กรมการพัฒนาชุมชน "  
เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2550
 
ณ โรงแรมแกรนด์ เดอวิลล์ วังบูรพา กรุงเทพฯ คลิ๊กที่นี่


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดพัฒนาชุมชนเชียงใหม่

คำสำคัญ (Tags)#วัฒนธรรมองค์การ abc def

หมายเลขบันทึก: 122535, เขียน: 27 Aug 2007 @ 21:30 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 13:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)