อักษรล้านนา ภาษาค่าวฮ่ำ

...นับได้ว่าเขาเหล่านั้นได้เดินมาถูกทางแล้ว เริ่มที่เรียนรู้รากเหง้าแห่งตนในอดีต และปรับใช้ในปัจจุบัน เพื่อสร้างสรรค์อนาคตอันรุ่งเรืองสงบสุขและยั่งยืนสืบไป

          วันนี้ 27 สิงหาคม 2550 เวลา 09.00-15.00 น. ได้มีการอบรมเพื่อถ่ายถอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวรรณกรรมล้านนาขึ้น ณ วัดพระธาตุดอยผาตั้ง ตำบลออนกลาง กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้สนใจด้านการเขียนตัวอักษรล้านนา(ตั๋วเมือง) และการแต่งค่าว(ค่าวฮ่ำ) มีพระคุณเจ้าท่านพระครูสิริสุตานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยผาตั้ง และอาจารย์ศิริพงษ์ วงศ์ไชย เป็นวิทยากร ผมได้มีส่วนเข้าไปร่วมในการอบรมครั้งนี้ด้วย
          "ตั๋วเมือง" เป็นอักษรล้านนา มีใช้มาแต่สมัยโบราณ ปรากฎเป็นตำราเรียน ตำรายาแผนโบราณ ตำนานหรือบันทึกประวัติเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่คนล้านนาได้จารจารึกไว้ ซึ่งปัจจุบันยังคงหาได้และยังคงคุณค่าอยู่เช่นเดิม เพียงแต่อยู่ในลักษณะเก่าเก็บ ขาดการศึกษาค้นคว้าและนำเอาภูมิปัญญาเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในปัจจุบัน สาเหตุสำคัญประการหนึ่งก็คือ บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมด้านนี้ ไม่มีใครอ่านเขียนอักษรล้านนาได้เลย
          "ค่าว" เป็นบทประพันธ์รูปแบบหนึ่งของไทยล้านนา ใช้เขียนเล่าหรืออธิบายหรือบรรยายความต่าง ๆ เช่น เล่านิทาน ชาดก ประวัติบุคคลและสถานที่สำคัญ ลำนำหรือพรรณาเหตุการณ์เป็นต้น และค่าวในล้านนาส่วนใหญ่มักจะจารจารึกไว้เป็นอักษรล้านนา
          ดังนั้น หากใครหรือกลุ่มบุคคลใดในล้านนา ได้จัดให้มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิปัญญาด้านภาษาล้านนา โดยเฉพาะเกี่ยวกับ "ตั๋วเมือง" และ "ค่าวฮ่ำ" แล้ว นับได้ว่าเขาเหล่านั้นได้เดินมาถูกทางแล้ว เริ่มที่เรียนรู้รากเหง้าแห่งตนในอดีต และปรับใช้ในปัจจุบัน เพื่อสร้างสรรค์อนาคตอันรุ่งเรืองสงบสุขและยั่งยืนสืบไป
          ข้าฯ ขอแล่นไปด้วยอีกคนนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กะโลง โคลง ค่าว

คำสำคัญ (Tags)#ภาษาล้านนา#ตั๋วเมือง#ค่าวฮ่ำ

หมายเลขบันทึก: 122511, เขียน: 27 Aug 2007 @ 18:44 (), แก้ไข: 27 Jul 2012 @ 19:31 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 64, อ่าน: คลิก


ความเห็น (64)

ดีครับเห็นตวยเป็นการประกาศศักดาของชาวเหนือว่าเฮามีอักษรเป็นตั๋วของตั๋วเองมานานแล้ว
 • ชนเหล่าใดมีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง ถือได้ว่าเป็นชาติครับ
 • ขอบคุณมาก คุณบุญธรรม จอมมงคล ที่มาเยี่ยมชมบล็อกครับ
เขียนเมื่อ 

 ไหว้สาเจ้า หมู่เฮาจาวเหนือ ผมแป๋งค่าวเครือ มานี้

วันนี้จัยยะ มงคละดิถี  สนั่นบุญมี ข่าวดีเล่าอู้

ตั๋วไทยอังกฤษ ได้คิดเฮียนฮู้ อ่านอู้แต่ก่อน เมินมา

แต่ว่าจ๋นใจ๋ ตั๋วเมืองนี้หนา มืดตื้ออ่านกา บ่ได้

อยู่มาวันนึ่งโชคดีนักหนา เปิ้นเอาตำฮา เล่มมายื่นหื้อ

ว่าเอ๊าะอาจารย์ ผมเอามาหื้อ ก็ถือได้ว่า กึ๊ดเติง

ฮ่ำเฮียนไปเต๊อะ เวลามาเถิง จะได้ลำเปิง วันหน้า

ยินดีแต้ตั๊ก ขอบคุณนักหนา ญาติธรรมนา ไว้สาจื่นจ้อย

เกือบจะปอเดือน บ่ใจของหน้อย ก็ก่อยขีดเขียน กะขะ

ท่องอ่านจ๋ำเพียร ขีดเขียนก๊ะค๊ะ ซาวห้าวันก๊ะ พอดี

บุญคุณจ้าดนัก ความหวังเป๋นศรี วันนี้พอดี เขียนอ่านไปได้

ตาบอดน้ำใส ก็แควนหายไข้ ย้อนคนห่วงใย จ่องจัก

ขอบคุณจาดหลาย กุศลใหญ่นัก จุ่งได้ปกป้อง ตั๋วจาย

ขนานประดิษฐ์ พระคุณนักหลาย อยู่สุขสบาย ต่อไปไจ้ไจ้

หื้อบุญมาสม เหมือนลมลูบไล้ ขึ้นเหนือล่องไต้ นิรภัย

จุ่งมีเงินนัก อายุยืนหลาย ส่ำฮานสบาย ต่อไปเน่อเจ้า 

ปิยะวาจา แถมปิยะมิตร ก่อเกิดเหมือนเงา เนอนาย บัดนี้ขอวาง กำสาธยาย ไว้เพียงเท่าอี้ ก่อนนี้แหล่นายเฮย

 

เขียนเมื่อ 

แวะมาอ่านเจ้า

ยังอ่านฟังบ่อค่อยจะฮู้เรื่องเน้อ

 

 •  ขอบคุณครับอาจารย์ P สนั่น ตี้นำค่าวมาฮอม
 • ขอบคุณอาจารย์ P tip-in ด้วยนะครับ ที่เข้ามาเยี่ยมเยียน
 • ค่าว กะโลง จ๊อย ซอ เป็นแบบบทประพันธ์ด้านวรรณกรรมแห่งคนล้านนา
 • "ค่าว" เป็นที่นิยมกันมากในล้านนา มีฉันทลักษณ์บังคับเสียงวรรณยุกต์โท ตรี จัตวา หาเรียนได้ไม่ยาก
 • ยุคทองของค่าวอยู่ในราวยุคของพระยาพรหมโวหาร (บิดาแห่งค่าว ราวปี พ.ศ.2345-2430)
 • ขอให้ทุก ๆ คนโชคดีตลอดไปครับ

จากวันนั้นจนถึงวันนี้ ฝึกแต่ง"ค่าว"มาเป็นลำดับ พอจะนำมาประดับบล็อกได้แล้ว จึงนำเสนอไว้ลองเชิง...

กำเมืองเฮานี้ ตึงดีนักหนา เจิญจวนกั๋นมา ศึกษาจุผู้
จ๋ารบันทึก นึกเป็นกำอู้ จ๋าฟู่เอางาม ต๋ามปั๊บ
หมู่เฮาตังหลาย มากมายเกิ๋นนับ มัวหลับบ่ได้ เนอนาย
ตื่นกั๋นได้แล้ว มิตรแก้วสหาย อย่านิ่งดูดาย ฟื้นหงายค่าวสร้อย ตั๋วเมืองแถมหน้อย

เขียนเมื่อ 

ขอไหว้สา   วันตาน้อมนบ   ท่านที่เคารพหมู่เฮาตังหลาย   ยินดีจ้าดนัก ที่ได้ขวนขวาย  ตึงญิงตึงจายเอามาเล่าอู้......

-อันว่าตั๋วเมืองล้านนาเท่าที่ได้ค้นคว้าพบว่า  พระนางเจ้าจ๋ามเทวี  ได้หื้อพระและนักปราชญ์ที่เดินทางมาจากลพบุรี ช่วยกันนำเอาอักษรมอญแปลงรูปเป็นภาษาเมืองล้านนาราวปีพุทธศักราช  1205  โน้นแล้วเน้อ  ทั้งนี้เพื่อบันทึกเรื่องจามเทวีวงศ์ในการสร้างเมืองหริภุญชัย   ต่อนั้นมาก็ใช้เป็นอักษรล้านนาเขียนบันทึกพระธรรมและอื่นๆตามต้องการ

ขอไหว้สา...จากลุงหนาน....

                                         พรหมมา

ยินดีเจ้นล้ำ ในคำภาษา ปี้หนานพรหมมา มาจ๋ากล่าวถ้อย
ล่ำดับล่ำดา เข้ามาเตื้อหน้อย เปื้อหื้อลงลอย เด่นชัด
หนานมีผะหญา ผะดาแต่งคัด ค่าวสร้อยประวัติ ตั๋วเมือง
พรหมมาเทพไท้ ปากได้ไปเปื๋อง ฮู้กั๋นตั้วเมือง เจียงใหม่ว่าอั้น เจียงใหม่ว่าอั้น.

ฟอนท์ตั๋วเมืองล้านนา LN Tilok ออกใหม่ปี 50
IP: xxx.28.27.6
เขียนเมื่อ 

1. พิมพ์ได้งาม

2. พิมพ์อักขระกลวิธีได้

3. ใช้ใน Linux Ubunto ได้ตวยเน้อ.....
อ่านที่เว็บบอร์ด http://art-culture.chiangmai.ac.th/wb/a_sh.php?q_id=685

 • ขอบคุณมากสำหรับฟอนท์ตั๋วเมืองล้านนา LN Tilok ออกใหม่ปี 50
 • ไปดูแล้ว จะนำไปใช้และรายงานผลในโอกาสต่อไป
 • ขอบคุณอีกครั้ง

สองมกรา สองปันห้าร้อย ห้าสิบปล๋ายหน้อย ย้อยมาหนึ่งปี๋
กล๋างวันนั้นเล้า หมู่เฮาสุขี ยินเสียงดนตรี จิ๊นจี่แกล้มเหล้า
ฉลองปี๋ไทย สะใจ๋แต๊เจ้า เจ๊าสายบ่ายยัน ค่ำนี้

ลวดเข้าคืนแหม เขาแถมเปลือกปี๊ หาว่าจะอี้ โจคไชย
เลยเตี้ยงคืนล้า ประชาใจ๋หาย ตี๋สองเน้อจาย ปล๋ายห้าสี่ห้วง
เมืองกอกวุ่นวาย เจ้าในวังหล้วง ปี้ในหลวงหั้น สวรรคต

ตื่นเจ๊าขึ้นมา ลือจ๋าอ๊ดอ๊ด สะหลดใจ๋ป้วง ประชา
ผ่อโทรทัศน์ มากั๊ดใจหนา น้ำต๋าไหลยวา ลงมาอาบแก้ม
ธ ในหลวงเฮา ความเศร้าแต่งแต้ม พระพักตร์มัวแรม โศกตุ๊กข์

พระพี่นาง เอียงข้างสุขตุ๊กข์ ปลุกบ่ตื่นอั้น สวรรคาลัย
เหลือองค์เดียวแคล้ว กึดแล้วใจ๋หาย ขอประชาไทย ใส่ใจ๋เน้อเจ้า
โอวาทอันใด ตรัสไว้แบบเบ้า ขอหื้อหมู่เฮา ได้คิด

สามัคคีพลัน ฮักกั๋นเป็นนิจ คิดพัฒนาหั้น เมืองไทย
จักหาไหนเล้า พระเจ้าแก่นใจ๋ กษัตริย์ชาติไทย เกริกไกรทั่วหล้า
เป๋นบุญกุศล ปวงชนเจ้าข้า ไทยหมู่ประชา เทิดไว้

สาธุวันตา พุทธาเทพไท้  ดล ธ อยู่ได้ ทีฆา
ปวงประชา เหล่าข้าบาทใต้ เทิดไท้ขอพระองค์ ทรงพระเจริญเทอญ.

เขียนเมื่อ 

ขอสาน้อมแล้ว พี่แก้วอาจ๋ารย์

ผู้ฮักตำนาน สืบสานค่าวสร้อย

ผู้ข้าผญ๋า ปัญญามีหน้อย

ขอมาฮอมปอย ค่าวมิตร

แต่งยังบ่สม อารมณ์ความคิด

แต่จิตใฝ่เอื้อ กวี

โบราณค่าวจ๊อย ร่องถอยวิถี

จาติเจื้อเฮามี ของดีแต่งสร้าง ๆ แลนายเฮย

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ท่านผอ.

...

ฮ่วมยินดีจ๊าดนักกะเจ๊ากับชาวเมือง

หื้อสืบสานภาษากำเมือง ล้านนาไทย

...

เคยไปโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

ชื่นชม ยินดี กับเอกลักษณ์ท้องถิ่น

ขอบพระคุณค่ะ ...

 

เขียนเมื่อ 
 • สรีสวัสดีเจ้า ผอ.ทนัน ภิวงศ์งาม
 • มาร่วมตามฮีตโตยฮอย ล้านนาเฮาเจ้า
 • วิถีคนเมือง รากเหง้าคนเมืองเฮา จ้วยกันอนุรักษ์ไว้ กั๋วมันสูญหาย
 • ผอ.รักษาสุขภาพโตยเน้อเจ้า สรีสวัสดีเจ้า

P.
สวัสดีครับหนานชาติ
.

 • ยอมือสา วันตาท่านไท้ หนานชาติปี้อ้าย ที่ได้แว่หา
  เมินนักแกแต๊ บล็อกนี้แลหนา บ่หมีใผมา แอ่วหาฟู่อู้
  หนานชาติเปิ้นมา ตะวาแล้วหลู้ ก่าหาฮู้คิง เนอครับ
  .
 • อ่านค่าวปี้หนาน มันหวานเกินนับ น้ำต๋าลว่าอั้น เป็นรอง
  แม้นตั๋วข้านี้ อย่าว่าที่สอง สามสี่ห้ามอง บ่หันฝุ่นได้
  ม่อนข้าใจ๋ดี ที่มีมิตรใกล้ หนานอยู่เจียงฮาย มาแวะ
  .
 • วันหน้าวันต๋า เจิญมาแถมและ แวะมาแอ่วอู้ จู๋จา
  ขอวอนหนานนั้น แบ่งปั๋นผญา แลกเปลี่ยนกั๋นนา ต๋ำฮาค่าวสร้อย
  วันนี้สุขใจ๋ สุขก๋ายบ่หน้อย ได้คู่ฮ่วมฮอย ฮีตเก๊า
  .
 • ขอหื้อปี้หนาน สุขสันต์ค่ำเจ๊า ส่วนตัวข้าเจ้า ขอลา
  น้อมวันตา ขอลาเต้าอี้ เต้านี้ขอวางลง ก่อนแลนายเหย.

P.
สรีสวัสดิ์คุณ poo

 • ยินดียิ่งแล้ว มิตรแก้วสหาย อันตั๋วน้องนาย ได้มาฟู่อู้
  คิงลุกทั่วตั๋ว หัวใจ๋หลิ่งหลู้ เหมือนยกคำจู เน้อครับ
  มีเงินคำหลาย มากหมายสินทรัพย์ นับเท่าเทียบได้ เพื่อนดี
  ขอหื้อpooนั้น ม่วนงันสุขี ก๋ายะฤดี ทีฆาเตี้ยงหมั้น ทีฆาเตี้ยงหมั้น.

P.
สรีสวัสดิศิษย์หน้อยคำแสนดอย

 • แม่นแล้วและ ศิษย์แวะมาหา โตยฮีตฮอยมา ล้านนาแบบเบ้า
  คำแสนดอย ศิษย์หน้อยเนอเจ้า ม.จีวิตเฮา แห่งนั้น
  ยินดีจ้าดหลาย ศิษย์หมายจื่อจั๊น มาตั๊กว่าอั้น ผอ.
  เป๋นห่วงแถมนั้น ศิษย์เหมือนกั๋นหนอ สุขก๋ายใจนอ เปียงปอว่าอั้น ทีฆาเตี้ยงหมั้น.
หน้อยผญาปึ๊ก
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

แวะมาอ่านกอย ก้ามาปะเ็ว็บล้านนาบะเดี่ยวมีหลายเว็บแสดงว่าวิญญาณของชนจาวล้านนาตึงบ่สูญหาย เสียดายอยู่อย่างว่าเมื่อใดเฮาจะได้เอาตั๋วเมืองขึ้นบนเว็บได้อู้จ๋ากั๋นแตนอั๊กษรตั๋วไทตี้มันผันเสียงได้บ่เต้าตั๋วเมืองเฮาฟังดูมันเกิ้มๆหยั่งใดบ่ฮู้

      มีค่อไค่ถามหมู่ต้านอาจ๋านอยู่อันหลังจากได้อ่านข้อเขียนต่านอาจ๋านพรหมมาว่าพระแม่จ๋ามเทวีได้เอาตั๋วมอญมาแป๋งเป๋นตั๋วเมือง  พอดีผมไปแอ่วหาน้าบ้านเปิ้นเป๋นตี้แป๋งยาแผนโบราณ ตั๋วยาบางตั๋วต้องสั่งเมืองม่าน(พม่า)มีอยู่เตื้อเป๋นคนไตเหนือ(อยู่ต๋อนเหนือของเมืองเจียงตุ๋ง)เอาตั๋วยามาส่งหื้อน้ากับเอาปั้บสามาขายหื้อว่าเป๋นของเจ้นป้ออุ๊ยเขาจ๋านไว้ตั้งเมื่อสมัยบวชเป๋นพระบ่ะเดี่ยวป้ออุ๊ยเขาต๋ายแล้วป้อเขาอ่านได้พ่องแต่บ่ะเข้าใจ๋เขาก่อ่านบ่ ออก บ่ได้ฮ่ำเฮียนเพราะหนหลังมาม่านสั่งบ่ฮื้อเฮียนฮื้อสอนฮื้อเฮียนก้ากำม่านได้อย่างเดียว ไผสนใจ๋ก่้ลักเฮียนลักสอนกั๋นตามวัดเขาหันว่ามันลำบากตุ๊กยากนักก่เลยบ่ะเฮียน

กำแรกผมก่ กึ้ดว่าเป๋นตั๋วไตบ่ะเก่า น้าบอกผมว่าเป๋นตั๋วเมืองบ่ะเก่าอ่านเข้าใจ๋ยากสักหน้อย

เลยเอาไปหื้อตุ๊ลุงตี้วัดจ้วยอ่านเพราะตุ๊ลุงเก่งตั๋วเมืองสอนตั๋วเมืองหื้อจาวบ้านตี้สนใจ๋เฮียน  ปรากฎว่าตุ๊ลุงอ่านไ้ด้แต่เป๋นกำปิดสนาเกี่ยวกับก๋านดูเมื่อ

เต้าตี้ผมดูเป๋นตั๋วก๋ะข๋ะตั๋วก๊ะงะของเฮาเนี้ยะ(ผมเฮียนมาผ้องแบบหมูๆแมวๆ) ซ้ำปอดีผมอ่านปะบทความของหมอพนมเมืองแมนตี้ไปตวยฮอยตนไทในอดีตตางประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ฮู้สึกว่าจะออกทีวีตางช่อง5ตวยถ้าจ๋ำบ่ผิด ว่าในพิพิธภัณฑ์มีหลักศิลาได้บันทึกว่าคนไทเหนือ(ล้านนา)มีอยู่ต๋อนใต้ของจีนประมาณ14ล้านคนมีอักษรแบบล้านนาเป๋นของตั๋วเก่าวิวัฒนาก๋านมาร่วม2000ปีแล้วแป๋งมาจากกำบาลี

ผมก่เลย อิ๊กขะลิ๊กใจตี้ต้านอาจ๋าน พรหมมาว่าเจ้าแม่จ๋ามเทวีได้ฮื้อหมู่พระกับครูบาอาจ๋านตี้มาเมืองจากเมืองละโว้จ้วยกั๋นเอากำมอญมาแป๋งเป๋นตั๋วกำเมืองในปี๋ พ.ศ.1205 นับจ๋นถึงบ่ะเดี่ยวก่เป๋นเวลาปันกว่าปี๋ หลังจารึกในพิธภัณฑ์เมืองจีนตึงหกร้อยเจ็ดร้อยปี๋แต้

        ถ้อยตึงหมดตึงเสี้ยงนี้ผมบ่ะได้มีเจ๋ตนาขัดแย้งกับครูบาอาจ๋านนอกจากก๋านใฝ่ฮู้อดีตของล้านตึงความเป๋นไปของล้านนาในปัจจุบันกับล้านนาในอนาคตตี้จะไปเถิง

                        ไหว้สาครูบาอาจ๋าน

                            หน้อยผญาปึ๊ก

 

เขียนเมื่อ 

แว่มาอ่านแล้วก็ป้ะน้อยผะหญาปึ้กได้เขียนพาดพิง....

*ตั๋วอักษรล้านนาและตั๋วไตใหญ่คล้ายกั๋นมากนัก

*ผมไปเมืองสิบสองปั๋นนามาแล้วก็ป๊บว่าป้ายสนามบิน ป้ายวัด  ป้ายสถานที่หลายๆแห่งเขียน              เป๋นตั๋วเมืองแต่มีบางตั๋วบ่เหมือนเฮาตึงหม้ด  อักษรบางตั๋วเพี้ยนฮูปไปหน้อยๆ แต่ก็อ่านเข้าใจ๋เหมือนกับอ่านอักษรล้านนาเฮา..อู้ก็ฮู้เรื่องเหมือนกั๋น

ถูกแล้วอักษรล้านนามีต้นตระกูลจากอักษรพราหมีของพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดียและผูกโยงย้อนไปถึงการกำเนิดอักษรโลกได้เหมือนกัน จึงมีอายุกว่า 2000  ปี

ดังนั้นศิลาจารึกที่อ้างถึงอาจเป็นอักษรไตซึ่งเป็นตระกูลเดียวกันกับอักษรล้านนาที่สามารถอ่านเหมือนกันดังที่ผมไปมาแล้วครับ

อักษรล้านนามี 3 แบบ คืออักษรธรรม/อักษรฝักขามและอักษรไทนิเทศ   อักษรสามอย่างนี้บางตัวแตกต่างกันมาก

ที่นิยมคืออักษรธรรมที่เราใช้อยู่ทั่วไปสืบมาจากการแปลงของพระนางเจ้าจามเทวี(หริภุญไชย)ที่เอาแบบมาจากอักษรมอญดังกล่าวแล้ว

ด้วยความปรารถนาดีจากลุงหนาน....พรหมมา

น้อยผญาปึ๊ก
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ยกมือไหว้สาต้านอาจ๋านพรหมมา

ตี้พาดพิงถึงบ่ได้หมายถึงลบหลู่ครูบาอาจ๋ารย์เน้อครับ บ่อู้บ่จ๋าก่บ่ะได้ผญาปั๋ญญา ครูบาอาจ๋ารย์เอ่ยอู้มาความข้อมันใค่ก้อมไปหน่อย

ลูกศิษย์ลูกหาผญาปึกอย่างต๋นตัวข้าหน้อยถึงผญาปึกก่จะหลึกเฮียนฮู้ฮีดฮอยล้านนา บ่ะเดี่ยวนี้หละอ่อนหนุ่มสาวบ้านเฮาต๋ามมหาวิทยาลัยได้หันมาสนใจ๋ตั๋วเมืองกำเมืองกั๋นนักขึ้นอาจจะเป๋นเพราะเขาท่าจะก้ายกำไทยก๋างตี้มันกำ๋ลังวิบัติกั๋นสน้่นปั่นปื๊น ถ้าบ่ะอั้นก่ท่ากำ๋ลังเอากำเมืองเป๋นแนวกั๋น จะอั้นก่ต้องมีครูบาอาจ๋ารย์จ้วยสอนจี๊แนะฟื้นฝอยฮื้อนักๆลึกๆหมู่เขาร่วมถึงตั๋วข้าน้อยผญาปึกจะได้จ้วยสืบสานล้านนาตึงถ้อยภาษาตึงวิถีล้านนากั๋นต่อไป ยกมือไหว้สาขอบคุณนักหนาตี้ต้านอาจ๋ารย์พรหมมา ได้เสริมผญาข้าเจ้าได้สูงขึ้นมาแหมบัก

ไหว้สามื้อนี้ขอลา

น้อยผญาปึ๊ก

ไม่มีรูป.
สวัสดีครับท่าน หน้อยผญาปึ้ก

 • จักสืบหาเก๊า จักเด้าหาปล๋าย กลั๋วจักเปล่าดาย หาไหนสมอ้าง
  สู้เฮาตังหลาย ฮักษ์ไว้สืบสร้าง ฟื้นขึ้นมาวาง คักคึก
  จวนกันมาขาน มาจ๋ารมานึก น้อยผญาปึ้ก แถมคน
  ช่วยกั๋นเต๊อะครับ นับเป๋นกุศล หากเฮาจุคน จ้วยกั๋นเสริมสร้าง จ้วยกั๋นเสริมสร้าง
 • ขอหื้อโชคดีมีความสุขตลอดไปเน้อครับ น้อยผญาปึ้ก

P.
สวัสดีครับลุงหนาน NIKHOM (พรหมมา) ที่เคารพ

 • ยินแดวยิ่งลี้ ที่พรหมมาหนาน มาแจ้งต๋ำนาน ล้านนาสื่อถ้อย
  บอกเรื่องตั๋วเมือง หื้อหล้าบ่าหน้อย ผญาปึ้กกอย เผียบตั๊ด
  ตั๋วเมืองเกิดไหน อย่าไปผูกมัด เฮาปากั๋นคัด สืบฮอย
  มาเฮียนกั๋นไว้ มาใจ๊มาสอย มาเขียนขีดฮอย สักหน้อยก็ได้ สักถ้อยก็ได้
 • ขอหื้อลุงหนานอยู่สุขสำราญตลอดไปเน้อครับ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

***หากใครหรือกลุ่มบุคคลใดในล้านนา ได้จัดให้มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิปัญญาด้านภาษาล้านนา โดยเฉพาะเกี่ยวกับ "ตั๋วเมือง" และ "ค่าวฮ่ำ" แล้ว นับได้ว่าเขาเหล่านั้นได้เดินมาถูกทางแล้ว เริ่มที่เรียนรู้รากเหง้าแห่งตนในอดีต และปรับใช้ในปัจจุบัน เพื่อสร้างสรรค์อนาคตอันรุ่งเรืองสงบสุขและยั่งยืนสืบไป***

          ป้อครูหนานทนันก่ท่าจะหวั่นเป๋นวิวาทะ ก่เลยมาต๊ะน้อยปึ๊กผญา  อันตี้แต้จริงเป๋นสิ่งปู่จาครูบาอาจ๋ารเจ้นล้ำ

  บ่ะสืบหาเก๊าบ่เด้าหาปล๋ายก่บ่ได้ขยายหื้อลูกหลานฮู้

  หละอ่อนต่อนแต่นใค่แล่นใค่หัน อู้หน่อบ่ะตันถามเห็ดแหมแล้ว

ถามเห็ดแหมแล้ว(หน่อปล๋ายมันเหลี้ยมมันเลยบุ่นดินขึ้นมาได้ ทีเห็ดหัวมันมุ่มมันหยัง...) มันเป๋นจะเอี้ยะไผมีลูกหลานบ่ดีรำคาญใคร่ฮู้ใคร่เฮียนบ่เสี้ยงบ่สุดเน้อเจ้าเนอนาย..

   ถ้อยใดความใดเป๋นตี้ขัดข้องหมองใจ๋ น้อยขออภัยโหสิกำเต้อะ

โหสิกำเต้อะ

                 <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Angsana New"; panose-1:2 2 6 3 5 4 5 2 3 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:16777219 0 0 0 65537 0;} @font-face {font-family:"DSN LaiThai"; panose-1:0 0 4 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:16777219 0 0 0 65537 0;} @font-face {font-family:"LN TILOK"; panose-1:2 0 5 0 0 0 0 2 0 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2130706429 268443648 0 0 65537 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:16.0pt; font-family:"Angsana New"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"DSN LaiThai"; color:black;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:72.0pt 42.55pt 72.0pt 42.55pt; mso-header-margin:35.45pt; mso-footer-margin:35.45pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

น้อฯยผญาปึ๊กฯ

ไม่มีรูป.
สวัสดีครับท่าน หน้อยผญาปึ้ก

 • ป้อหนอเหยหนอ ขอถามเต๊อะไท้ หน่อบุ่นดินได้ จาใด
 • อันตั๋วป้อนั้น จักขอขานไข หน่อปล๋ายเหลี้ยมไง จึงไซดินด้น
 • บ่ใจ้กาหา บ่ดาจักป้น ทีเห็ดปล๋ายมน มุกกุ๊ก
 • จะหลับบ่หลับ บ่หลับก็ลุก มาถามไซ้ซุก หยังกา
 • ละอ่อนใคร่ฮู้ ถามถูเปิ๊กษา ลูกใผนอจา สังมาขี้อู้ สังมาขี้อู้
อิ๋ว
IP: xxx.47.225.73
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้นู๋ทำวิจัยเรื่องทัศนคติการใช้ภาษาล้านนา นู๋อยากฮูประวัติของอักษรล้านนาแบบละเอียดเพราะหนังสือค่อนข้างหาอยาก รบกวนเล่าฮือฟังได้ก่อเจ้า ล่ะเฮาสามารถหาข้อมูลได้จากหนังสืออะหยังพ่องเจ้า..

ไม่มีรูป.
สวัสดีครับคุณ 25. อิ๋ว

 • ขอบคุณครับที่แวะเข้ามาแอ่วหา
 • เอ... อันนี้ด้องไปหารือกับ ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี ท่าจะดีครับ
 • เปิ้นอยู่ที่สำนักหอสมุดมหาวิทลัยเจียงใหม่ครับ คลิกไปแอ่วหาเปิ้นก็ได้
 • หรือว่าจะไปหาเปิ้นด้วยตั๋วจริงเสียงจริงก็ได้เน้อครับ
 • ขอหื้อโชคดีมีความสุขตลอดไปเน้อครับ

คำเมือฯงเรัานี้ ตึงฯดีนักฯหนฯา เชิญฯฯชวฯรกันฯมา เศิกฯษาชุผู้

ขยฯรจารฯบันฯธึกฯ นึกฯเป็นฯคำอู้ จาฟู่อูฯางามฯ ตามฯพับฯฯ

หมฯูเรัาท๊ฯลฯฯายฯ มากฯมายฯเกินฯนับฯฯ ม฿วฯหลฯฯับบํได้ เนิอฯนาฯยฯ

ตื่นฯกันฯได้แลฯ้วฯ มิตรฯแก้วฯสหายฯ อยฯ่านิ่งฯดูดายฯ ฟื้นฯหงฯายฯฅ่าวฯสรฯ้อฯยฯ ต฿วฯเมือฯงแถมฯหนฯอฯ้ยฯฯฯ

 • ในความคิดเห็นที่ 27 หากเครื่องไม่มีฟ้อนท์อักษรธรรมล้านนา จะออกมาเป็นภาษาไทย
 • จึงได้นำไฟล์ภาพมาลงไว้อีกที
 • ขอให้โชคดีมีความสุขทุกๆคนครับ
เขียนเมื่อ 

HAVE A NICE LONG WEEKEND KA

P สวัสดีครับ berger0123

 • ขอบคุณมากที่แวะมาเยี่ยมและเอารูปมาฝาก
 • มันแปลกต๋าล้ำ หน้าถ้ำที่ไหน ในป่าแห่งใด ช่วยไขบอกถ้อย
  มีนาคเลื้อยไหล ตั๋วใหญ่บ่หน้อย สองตั๋วเลื้อยลอย สง้า
  หากเป๋นปักษิน จะบินลัดฟ้า สายต๋าสอดจ้อง มองดู
  รูปงามแท้เน้อ bergerพธู๋ ยิ่งพิศยิ่งดู งามหรูบ่อหน้อย.
 • ขอให้โชคดีมีความสุขตลอดไปนะครับ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีวันเสาร์ค่ะเจ๊าพ่อครูทนัน

 

กิ๊ดเติงค่าวพ่อครู ... เพิ่งฮู้ความหมายของ ตั๋วเมือง

ตอนไปโฮงเฮียนล้านนา และงานบุญจุลกฐินที่แม่แจ่มค่ะ

 

ให้พ่อครูมีความสุขในช่วงเทศกาลบุญนะคะ    

P.
สวัสดีครับคุณ poo

 • ยินดียิ่งแล้ว มิตรแก้วเข้าใจ๋ ตั๋วเมืองของไต ล้านนาว่าอั้น
  โฮงเฮียนล้านนา แม่แจ่มที่หั้น จะดันตั๋วเมือง ฟื้นปิ๊ก
  หลายแห่งกำลัง รวมสมาชิก แลปราชญ์ผู้เถ้า ปัญญา
  เพื่อจักปิ๊กฟื้น ล้านนาภาษา ของเมืองนานา คืนมาหื้อได้
 • ขอให้โชคดีมีความสุขตลอดไปนะครับ

 

P.
สวัสดีครับคุณ poo

 • เขียนเป็นอักษรธรรมล้านนาได้อย่างนี้
 • ขอให้โชคดีมีความสุขตลอดไปนะครับ
 • ยินดีพี่ไท้ มาไขวจี๋ ชมค่าวว่าดี ข้านี้ตั๋นตื้น
  ได้ฮับคำชม ใจ๋ผมชื่นขึ้น เหมือนได้ตืนคืน เน่อครับ
  เขียนไว้หลายวัน หลายอันหากนับ หายลับคนอู้ คนเอย
  แต่มาวันนี้ ยินดีพี่เหย พี่เข้ามาเจย เฉลยตอบถ้อย.
 • ขอหื้อโชคดีมีความสุขทุกคืนวันค่ำเจ๊าแลงงายเน่อครับ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์มาทักทาย

ยังระลึกถึงบทกลอน และยังรู้ว่าท่านชอบดอกไม้

เอื้องนางชี...กล้วยไม้หายาก...บานร่วม สองเดือนนะคะ...

ที่บ้าน...ขอนแก่น...ค่ะ...เพิ่งบาน...

หวังว่าท่านคงชอบนะคะ... อดกาแฟได้ยังคะ...

 • สวัสดีครับ คำนับมิตรแสง ยินดีพี่แดง แห่งขอนแก่นแก้ว
  เอาเอื้องนางชี ขาวดีผ่องแผ้ว มาฝากและแซว ถามทัก
  ว่าอดกาแฟ ได้แค่ยึกยัก กาว่าอดได้ แล้วกา
  อดได้แล้วครับ รับรองแท้หนา จักบ่กลับมา ดื่มแถมแล้วเจ้า.
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ดีใจด้วยนะคะที่อดกาแฟได้แล้ว....

ภาษาที่บ่งบอกความป็นชาติ ร่วมสืบสานไว้ค่ะ...

รักชาวเหนือนะคะ ผู้คนจิตใจดีแท้...

ดอกมิกกี่เมาส์...จากบ้านมาฝากค่ะ...

 

 

สวัสดีครับ

แวะมาเรียนรู้ครับ เป็นสิ่งที่ดี ครับ อนุรักษ์ สืบสานและถ่ายทอด

P.
สวัสดีครับพี่ แดง

 • ดอกมิกกี้เม้าท์ พราวอร่ามเหลือง ใสสว่างเรือง สีเหลืองพระหน้อย
  ห้ากลีบงามปอน เกสรเป็นสร้อย ติดคาคบลอย กิ่งไม้
  ใบนั้นสีเขียว บ่เหี่ยวแถมไซร้ ยอดแดงออกใต้ ดอกงาม
  กลิ่นดอกเล่าครับ คำนับเรียนถาม พี่แดงคนงาม กลิ่นหอมก่อเจ้า.

P.
สวัสดีครับท่าน ผศ. เพชรากร หาญพานิชย์

 • ขอบคุณมากๆ ที่แวะมาเยี่ยมเยียนและเรียนรู้ร่วมกันครับ
 • ไปเยี่ยมบล็อกของท่านแล้วและได้เรียนรู้เรื่องการพูดมา ก็เลยลองแต่งเป็นค่าวน่ะครับ
 • เรื่องบ่จริ๋งไซร้ ไร้สารัตถัง แลเหล่าคนฟัง บ่ซอบบ่สู้
  พระพุทธองค์ บ่ทรงตรัสอู้ ทุกก๋าละครู นิ่งไว้
  เรื่องไร้สัจจะ สาระก็ไร้ ถึงประชาไห้ รอฟัง
  สัตถานิ่งไว้ บ่ไขวาจั๋ง ระมัดระวัง บ่พลั้งพลาดอู้
  เรื่องใดสัจจั๋ง คนฟังบ่สู้ ไร้สาระครู นิ่งไว้
  เรื่องใดสัจจั๋ง คนฟังชอบไซร้ แต่ไร้แก่นอั้น ครูวาง
  เรื่องใดสัจแท้ แน่สารัตถัง คนบ่ชอบฟัง พุทธังรอได้
  หื้อควรแก่ก๋าล จักนานไกล๋ใกล้ ก๋าลเหมาะเมื่อใด กล่าวแล้
  เรื่องสารัตถัง สัจจั๋งเที่ยงแท้ แลประชาอั้น ชอบฟัง
  เหมาะแก่ก๋าลไซร้ จึ่งได้สมหวัง องค์พระพุทธัง ทรงสั่งตรัสถ้อย.
 • ขอให้โชคดีมีความสุขตลอดไปครับ

อันเมรยะ มัชชะเมาขำ สุราน้ำดำ ประดาน้ำเหล้า
หากสองสามตอง ถองก่อนกิ๋นข้าว เหล้าก็เป๋นยา หนาครับ
หากบ่ประม๋าณ กิ๋นกั๋นบ่นับ ตึงกับตึงเหล้า เมามาย
เมื่อสติเลอะ ทำเผอะได้หลาย ศีลห้าวอดวาย ตั้งปลายสุดต้น.

anupha
IP: xxx.172.108.67
เขียนเมื่อ 

ค่าวฮ่ำ อาหารเป็นพิษ

แสนสงสาร อาหารเป็นพิษเน้อเจ้า บ่อว่าไผ หญิงจายหนุ่มเฒ่า

ปากั๋นเมามัวจ่ายซื้อ ผักกาดผักกี นารีกิ๋นกู๊ จ๋าผู้อู้กั๋นไป

ว่าของอย่างนี้ สุดแล้วแต่ใจ๋ มันจักเป๋นภัย ต่อเฮาปายหน้า

พริกหนุ่มบ่าเขือ อาวอาน้าป้า ปากั๋นทำมาจ๊าดนัก จักบอกไขจ๋า

แม่ก้อนคำปั๊บ ใส่ปุ๋ยว่าอั้นแถมตวย มันงามแต๊แต๊ แม่ฮ้างคิงสวย

เพราะใส่ปุ๋ยตวย งามดีบ่น้อย พริกหนุ่มบ่าเขือ หน่วยยายเป๋นถ้อย

บ่าเจื่อไปกอยผ่อเต๊อะ บ่ใจ้ใคร่จ๋า คำกล่าวเลอะเทอะ กับสูหมู่เจ้าคนทำ

เพราะของหมู่นี้ เป็นของประจำ กันว่าบ่ทำ เงินคำบ่ได้

จั้กไปฮิหา ขึ้นเหนือล่องใต้ บ่มีเงินไทยจ่ายซื้อ อยู่มาตึงวัน

จ่ายมื้อกิ๋นมื้อ บ่ว่าคาบข้าวงายแลง เสียทีแต๊ แต๊ แม่ข้าวสูนแก๋ง

ย่าฆ่าแมลง พ่นตวยแถมด้วย บ่ว่าสังสัง ตังอ้อยและกล้วย

พ่นยายตวยไปกู๊เจื้อ พริกหนุ่นบ่าเขือ บ่ได้รั้งเรื้อ พ่นแผวหอมป้อมผักกี

อันนี้แหล่ะ แม่สร้อยจุ๋มปี๋ เป๋นของบ่ดี ฆ่ากั๋นตางอ้อม

เยี้ยะไฮ่เยี้ยะนา แม่เสื้อแขนก้อม หว่านยาตวยไป มีพร้อม

กั๋นว่าได้กิ๋น ตั๋วนายอีน้อง จักเจ็บปวดต๊องก๋ายา มึดก็เจ็บแข้ง

มึดก็เจ็บขา เพราะว่าตั๋วยา สะสมไว้อั้น มันมีโรคร้าย

โรคกะทันหัน แผวโรคความดัน เบาหวานแถมตวย โรคเก๊าตวยมาจ๊าดนัก

พ่องก็เตียวตาง จ๋นปอบ่ตั๊ก กวัดแกว่งอั้นไปมา ใจ้แผ๋วไม้เต๊า

เป๋นตี๋อาศัย กันว่าจักไป ใจ้ขาหนึ่งตวย ว่าขาตังสอง

แม่ใบหน้าซ้วย จักยกตวยไปจ้า จ้า วิบากกัมสัง ป้อแก้วซ้อนหล้า

ข้าจักบอกฮื้อนายฟัง มีวันหนึ่งนั้น ข้าก็ไปหัน พ่นยาสวนมัน

ผดแผ๋วสวนกล้วย เป๋นของเฮงซวยแต้ แต๊ บ่ว่าสังสัง เจ้าปู่ซ้อนแน๊

พ่นแผ๋วบ่าเขือแจ้ก้นลาย เยี้ยะไปซะป๊ะ ว่าผ่อนความตาย บ่ว่าหญิงจาย

ต๋ายหนุ่มต๋ายน้อย เพราะว่ามันมี อยู่ตี๋ป่มด้อย ยาอันตรายนั้นแหล่ะ

บ่ว่านมวัว บ่ว่านมแป๊ะ ใส่สารว่าอั้น แฮงไป

คนเฮาบ่อู้ ตึงบ่เข้าใจ้ ซื้อไปกิ๋นไป ซื้อเหมือนว่าเล่น

มันตกตี๋ตั๋ว แม่ข้าวตอนเต้น ก๋ายเป๋นมะเร็งเสียแล้ว ยาตึงบ่หาย

แม่ลาฮ่างแค้ว เป๋นดีบ่าแก้วมาลูน อันนี้แหล่ะ ความต๋ายมันสูง

แม่ป้าอาลุง แก้ตึงบ่ได้ เพราะก๋านจำเป็น เรื่องต้องเรื่องใส้

กิ๋นไปวันวันกู๋มื้อ อกปุทโธ่เหย เปิ้นซื้อ ตั๋วซื้อ บ่จ๊างบอกฮือไผฟัง

อันนี้แหล่ะ แม่สร้อยบุผัง ควรดีระวัง อาหารเน้อเจ้า

ขอจบกลอนสาร โวหารแต่งคิด ไว้เพียงเต๊าอี้ เต๊าอี้ สู่ก่อนแลนานายเฮย...........

ค่ายฮ่ำแต่ง โดย พ่ออาจารย์หนานใจ ไชยทองเครือ

160 หมู่ 6 บ้านทุ่ง ต.บ้านกิ่ว

อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150

โทร. 082 – 180 – 6192

อณุภา
IP: xxx.172.108.67
เขียนเมื่อ 

ค่าวฮ่ำ ของโบราณ

สติสัจจั๋ง ก้ำยังหมอกไว้ ตั๋วข้าม้อนไท้ กกล่าวไขปั๋น

เรื่องเก่าโบราณ มันมีอย่างอี้ จักไขบอกฮื้อนายฟัง คนแต่ก่อนนั้น

มันดีสัจจั๋ง บ่มีสะตัง ซื้อกิ๋นว่าอั้น เปิ้นเซาะหากิ๋น

ต๋ำในฮั้วบ้าน ของกิ๋นมันมีกู๊เจื้อ ผักแคบผักหล่ะ เน้อนายหน่อเนื้อ

ตังผืนแผ่นเสื่อครัวทรง เปิ้นยิบมือไว้ ต๋ามใจปะสง เครื่องนุ่งครัวทรง

เปิ้นจุ๊บหม้อฮ้อม คนแต่ก่อน จ๊างนุ่งเตี่ยวขาก้อม เป๋าผ้าเมืองล้วน ๆ

เปิ้นเยี้ยะทำเอา เจ้าเปายอดม้วน เยี้ยะสวนหว่านฝ้ายแถมนอ กันหว่านฝ้ายแล้ว

เจ้าสายสะหมอ เก็บฝ้ายแถมนอ มาอีดว่าอั้น กันว่าอีดแล้ว

เจ้าฟองน้ำดั้น เอามากิ๊กปันเมียดไว้ เป๋นหาง เป๋นหาง เก็บมาเซาะไซ้

มาปั่นเป๋นเส้นแถมหนอ กันว่าปั่นแล้ว เจ้าสายสะหมอ เก็บเอามาตอ

เป๋นผืนแผ่นผ้า เอามาหยิ้มกั๋น เป๋นตั๋วเป๋นตั๋ว ตึงเตี่ยวตึงเสื้อ

คนฝีมือดีตั้งนั้น เปิ้นหยิ้ม ด้นหน บ่ได้รั้งเรื้อ หยิ้มเอาเป็นเสื้อคอมน

คนสมัยนี้ เขาตึงบ่สน วกเวียนวน ซื้อกิ๋นเต๊าอั้น

บ่ใจ๊แค๊งจ๋า ว่าอี้ว่าอั้น บ่เหมือนโบราณเก่านั้น เปิ้นเซาะหากิ๋น

ตางบกตางน้ำ เซาะสอดดั้นเตียวเอา หน่อนางหางไม้ มันออกต๋ามเขา

เปิ้นไปเก็บเอา ใส่ถงปิ้กบ้าน มีตั้งเห็ดลม กับตึงดอกก้าน

ของกิ๋นมันมีพรั่งพร้อม ผักกรูดผักหนาม บอนก็มีใกล้ ของกิ๋นอันใด

เป่อเล่อ เห็ดแพะเห็ดหอม ต๋อมร๋อมป๋อมหญ้า ปากั๋นเก็บมาใส่ส้า

ตังเห็ดถอบแถม ป่อแก้วซ้อนล๊า ป่อลุงแม่ป้าเก็บมา บ่อใจ้ได้ซื้อ

เหมือนบ่าเดี่ยวหนา บ่อมีโรคา โรคร้ายมาต้อง จักบอกหื้อตั๋ว

แม่เสื้อแขนก้อม ของกิ๋นลำ ลำ ทั้งนั้น มีแผวผักหวาน เจ้าบัวปันจั้น

เซาะสอดดั้นเก็บมา ในดงป่าแพะ นั้นแหละแถมหนา กิโลแปงนา

หนึ่งร้อยว่าอั้น จักบอกฮื้อตั๋ว แม่ฟองน้ำดั้น ปากั๋นเก็บมาทึด ทึด

ขอจบก่อนจ๋า บ่จ๊างจะกึ้ด ของเก่าเกี้ยโบราณ จักบอกฮื้อฮู้

ลูก ลูก หลาน หลาน แต่งค่าวโบราณ ไว้เพียงเต๊าอี้ เต๊านี้สู้กั๋นฟัง

ก่อนแล นายเหอ..........

ค่าวฮ่ำแต่ง โดย พ่ออาจารย์หนานใจ ไชยทองเครือ

161 หมู่ 6 บ้านทุ่ง ต.บ้านกิ่ว

อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150

โทร. 082 – 180 – 6192

ยินดียิ่งแล้ว มิตรแก้วมาหา คุณอณุภา เพิ่นมาจ๋าถ้อง
นำค่าวมาปั๋น ม่วนงันหล้องหล้อง เป๋นของหนานใจ แม่ทะ

จังหวัดลำปาง เพิ่นอ้างวาต๊ะ สัปป๊ะว่าอั้น โบราณ
บ่มีก๋ารก๊า ข้าวปล๋าอาหาร เซาะกิ๋นต๋ามลาน ละหานฮ่อมห้วย
ข้าวเปลือกข้าวสาร ป๊าวต๋าลอ้อยกล้วย ยากจ๋นคนรวย ห่อนซื้อ

เซาะขอแลกกั๋น ตึงวันจุ้มื้อ เพิ่นขอเฮาหื้อ กั๋นไป
ฮักเหมือนพี่น้อง ยิ้มย่องผ่องใส แบ่งปั๋นกั๋นไป บ่หลายก็หน้อย
อ่านจบเสร็จศัพท์ นับเป๋นค่าวสร้อย เรียงถ้อยได้งาม ต๋ามปั๊บ

ยินดีหลายหลาย ตั๋วจายคำนับ กับเจ้าของหั้น ค่าวซอ
ยินดีแถมครับ สำหรับพี่หนอ ข้าขอวันตา อณุภาเจ้า.

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์

 • หนูเคยอ่านมติชนสุดสัปดาห์ ที่คอลัมน์ "ล้านนา-คำเมือง" ชมรมฮักตั๋วเมือง..โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ซึ่งน่าสนใจดีค่ะ..สำหรับภาษาน่ารู้จากดินแดนล้านนา
 • ขอบคุณค่ะ
ลูกหล้าพ่อธรรม
IP: xxx.146.5.60
เขียนเมื่อ 

นานแล้วตี้บ่ได้หันคำค่าว แบบนี้ เป็นคนรุ่นใหม่ตี้หลงไหล ฮักของเก่าอยู่ ถึงแม้ว่าจะหัวโบราณ แต่ของจะอี้ มันเป็นฮีตฮอยของหมู่เฮา บ่ดีลืมเน้อ ปี้น้อง อยากทดลองเขียนค่าวฮ่ำเหมือนกั๋น แต่กั่วเขียนบ่ออก ยอมฮับเลยเจ้าว่าชอบขนาด

P สวัสดีครับ น้องซิลเวีย

สวัสดีน้อง ซิลเวียเจ้าขา ที่น้องเข้ามา อู้จ๋ากับอ้าย
เมินนานเหลือหลาย บ่ได้ตอบส้าย ซึ่งคำทักทาย ของน้อง
ต้องขออภัย อ้ายจายขอร้อง ว่าน้องอย่าได้ โก๋ธา
ขอหื้อน้องนั้น สุขสันต์หรรษา เจริญโภคา ทีฆายุหมั้น.

30สวัสดีครับ ลูกหล้าพ่อธรรม
ยินดีจ้าดนัก หลานฮักคมขำ ลูกหล้าพ่อธรรม เอ่ยคำชอบสู้
ว่าล้านนาไทย ต้องได้กอบกู้ ฮีตเก่ามาชู ฟื้นปิ๊ก
ลูกหล้าพ่อธรรม เป็นสมาชิก ลูกหลานที่หนี้ ล้านนา
เจิญมาเต๊อะครับ มาช่วยฮักษา ของดีล้านนา วัตถาคู่บ้าน.

ดาว
IP: xxx.53.22.110
เขียนเมื่อ 

ขอให้ผลงานนี้สืบทอดต่อไปค่ะ

ดาว
IP: xxx.53.22.110
เขียนเมื่อ 

ผลงานนี้จะสืบทอดไปยังลูกหลานอีกต่อไปค่ะ

30
สวัสดีครับ คุณดาว
ขอบคุณมากนะครับที่แวะมาเยี่ยมเยียน
สวัสดีครับ สำหรับน้องสาว หรือว่าคุณดาว ยังเยาว์เด็กหน้อย
ดาวมาแอ่วหา มาจ๋าเอ่ยถ้อย มาฝากร่องรอย เขียนคัด
ข้าขอยินดี ที่ดาวมาทัศน์ มาหัดอ่านถ้อย ค่าวนา
ขอหื้อคุณพระ ปกป้องฮักษา คุณดาวดารา ผาสุกเที่ยงมั่น.
อี่หล้า
IP: xxx.142.232.188
เขียนเมื่อ 

ดีใจ๋แต๊ๆต๋อนนี้ข้าเจ้าฝึกเขียนตั๋วเมืองพร้อมนักเรียนตุ๊เจ้าเปิ้นสอนหื้อ วัดบ้านทัพแม่แจ่มเจ้า

 • สรีสวัสดิ์ครับ อี่หล้า
 • ตอบจ๊าไปหน้อยเน่อครับ ขอสูมาเต๊อะ
 • ยินดีจ้าดนักครับ ที่อี่หล้าได้ไปเฮียนตั๋วเมือง เอาแต๊ๆเน่อครับ
 • จะได้ช่วยกั๋นฮักษาของดีล้านนาเฮาสืบไปหื้อเมินเท่าเมิน
 • สรีสวัสดิ์ครับอี่หล้า
วงค์พรรณ์ มาลารัตน์
IP: xxx.207.57.247
เขียนเมื่อ 

ไหว้สา ครูบาที่เคารพ ผมเด็กหน้อยล้านนาคนนึ่ง

เยียะก๋าร อยู่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ ในโรงพยาบาลสวนปรุง

ชอบอ่านค่าวฮ่ำคำเมือง ได้อ่านค่าวของ อาจารย์ศิริพงษ์ วงศ์ไชย ดูเป๋นก๋ารเป๋นงาน

พอได้อ่าน ของ พ่อครูทนัน ซาบซึ้งมากมาย อู้ค่าวได้สัพพะ อู้แต้ อู้เล่น ม่วนงันแต้ ๆ

มาลารัตน์ วงค์พรรณ์นามสม มาผูกนิยม มาชมค่าวสร้อย
ครูศิริพงษ์ วงศ์ไชยบทถ้อย ข้าน้อยกราบลง คารวะ
บอกหื้อวงค์พรรณ์ ทราบกั๋นนะจ๊ะ ท่านเป๋นครูข้า เนอนาย
ธรรมราชนั้น สถาบันหมาย ครูหมื่นวงศ์ไชย เพิ่นได้สอนข้าฯ

วงค์พรรณ์ มาลารัตน์
IP: xxx.207.118.53
เขียนเมื่อ 

บ่ได้ปะ ครูศิริพงษ์ วงศ์ไชย เมินนักแก ท่านครูยังสบายดีก่อหา

ผมบ่ได้เป็นศิษย์ เพราะคนรุ่นหลาน แต่ท่านเมตตา แต่งค่าวหื้อหลายบท

อ้ายที่ทำงาน เปิ้นก็เป๋นลูกศิษย์ เหมือนกัน ชอบ ครูศิริพงษ์ เล่าเจี้ยมาก ๆ

ฝากความกึดเติงหา ไปตวยนะครับ

 • สวัสดีครับคุณวงค์พรรณ์ มาลารัตน์
 • ขอบคุณมากที่แวะมาเยี่ยม
 • อ. ศิริพงศ์ วงศ์ไชย ท่านเป็นครูผมด้วยเหมือนกัน
 • ผมเรียนกับท่านที่โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์ฯ ครับ
 • วันนี้ขอนำค่าวเขียนด้วยอักษรธรรมล้านนามาบูชาครูตรงนี้ด้วยครับ

อุ๊
IP: xxx.206.181.121
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ จะรบกวนขอความช่วยเหลือ หน่อยค่ะ พอดีว่าอุ๊มาทำข้อมูลให้พิพิธภัณฑ์ในจ.เชียงรายค่ะ มีอยู่บอร์ดนึงเป็น Sound Dome ค่ะ ในเนื้อหานี้จะเป็นเรื่อง เรียนภาษาล้านนาจากบทเพลงน้อยไจยา แล้วก็ในบอร์ดมีเนื้อเพลงน้อยไจยาด้วยค่ะ จึงอยากจะรบกวนสอบถามว่า พอจะมีอักษรธรรมล้านนา เขียนเป็นเพลงน้อยไจยาบ้างไม๊ค่ะ ถ้ามีกรุณาส่งมาในเมลล์ให้หน่อยได้ไม๊ค่ะ จะเป็นพระคุณมาก ๆ เลยค่ะ

ขอบคุณค่ะ อุ๊

คง
IP: xxx.172.16.158
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณแต้ ๆ ขี้แฮ้เป็๋นขน ขอบคุณกู่คน รวยจนใหญ่น้อย