ยกเครื่อง ก.ม.การเงิน-การคลัง

ยกเครื่อง ก.ม.การเงิน-การคลัง
นาย ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งนำรายละเอียดของกฎหมาย ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ด้านการเงินการคลัง มาประมวลรายละเอียดทั้งหมดก่อนแก้ไขให้    สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พร้อมทั้งให้ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงบประมาณ เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันว่าปรับเปลี่ยนกฎหมายอย่างไรเพื่อให้เกิดความชัดเจน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอให้ทราบรายละเอียดแล้ว แต่เพื่อความชัดเจนในภาพรวมเพราะรัฐธรรมนูญฉบับปี 50 นี้มีหลายมาตราที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง จึงต้องการให้ทุกหน่วยงานนำมารวบรวมไว้ด้วยกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนและให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้กำหนดรายละเอียดที่ส่งเสริมให้ระบบการเงินการคลังของประเทศโปร่งใส มี การเปิดเผยข้อมูล รวมไปถึงกระบวนการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ หรือกฎระเบียบต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมให้เกิดวินัยการเงินการคลังมากยิ่งขึ้น

เดลินิวส์  27  ส.ค.  50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#การเงิน#การคลัง

หมายเลขบันทึก: 122315, เขียน: 27 Aug 2007 @ 10:42 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)