การจัดการทุนของชุมชน ....เป็นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอีกที

กองทุนชุมชน..ที่ยั่งยืนต้องทุนอย่างพอเพียง

สำหรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน.....เรื่องของการจัดการทุนก็เป็นเรื่องที่ต้องทำด้วยเช่นกัน ...ไม่ใช่เรื่องเกษตรกรรมทำแล้ว ก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ไม่ใช่ครับ  คงต้องประกอบด้วยหลายเรื่องของชุมชนที่เกี่ยวข้อง  แล้วทำไม่พื้นที่ตัวอย่าง เช่นแถว ชุมชนต้นแบบสระบุรี ที่ทำเรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ จึงไม่เคลื่อนเป็นระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล  ถ้า เรื่องเกษตรเรื่องเดียวแล้วที่ให้ระบบชุมชนทั้งหมด ...อยู่รอด แล้วเป็นชุมชนในฝัน(มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน) ทำไม่พัฒนาชุมชนจึงไม่สนใจ  หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ทำเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาจึงไม่สนใจ  เหตุเพราะว่า เรื่องเกษตรเรื่องเดียวทำให้พออยู่พอกิน แต่ยังไม่สมบูรณ์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยังต้องการเรื่อง วิชาการ   เรื่องแผนแม่บทชุมชนอยู่อีก เพราะแผนแม่บทชุมชน เป็นการคิดทุกอย่างทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชุมชน (เหมือนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนนั้น  ตำบลนั้น นั่นเองครับ)

กองทุน เป็นเรื่องที่ต้องตอบให้ได้ว่า แผนชีวิต แผนชุมชน เป็นอย่างไร ระบบที่จะเอาตัวรอดแน่นอนคือ ระบบที่มีพอประมาณ (พอดี  เหมาะสม และยั่งยืน)  มีเหตุมีผล (เป็นการทำอะไรที่ต้องมีคำตอบที่ดี) หลักของค่าใช้จ่ายในแผนชีวิตที่ดีต้องมี ทุนอยู่ 1 ส่วน ใน 10 ส่วน เป็นส่วนสุดท้ายคือการมีภูมิคุ้มกัน......

เพราะฉะนั้นชุมชนที่จะดำเนินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะต้องมีการบริหารจัดการกองทุนของชุมชน โดยมีอายุการจัดการไม่น้อยกว่า 1 ปี และ สมาชิกไม่น้อยกว่า 25 % ของสมาชิกในชุมชน   ส่วนการเงินจะต้องไม่ใช่เงินของภายนอกชุมชน  ต้องเป็นเงินของสมาชิกในชุมชน (20-100 บาท) มีการจัดการ คือนัดรวมเงิน เดือนละครั้ง  แล้วจัดการ มีคณะกรรมการที่ไม่รับเงิน(จิตอาสา) เดือนหนึ่งมาเจอกันครั้งหนึ่ง  คุยกันเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง.......เป็นการพัฒนาชนบทที่ชุมชนต้องคิดถึงตัวเองเป็นสำคัญ ไม่เอาเงินเป็นตัวตั้ง  แต่เอาปัญหา ..เอาทุกข์ของตนเองมาคุยกัน เดือนละครั้ง....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#กองทุนชุมชน#ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน#การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเอง#แผนชีวิต แผนชุมชน แผนแม่บทชุมชน

หมายเลขบันทึก: 122304, เขียน: 27 Aug 2007 @ 09:54 (), แก้ไข: 19 Apr 2012 @ 13:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)