นวัตกรรมการจัดการความรู้ สพท.นม.1

การทำงานแบบร่วมมือ

27 สิงหาคม 2550 สพท.นม. 1  

 

รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จาก สพฐ. เรื่องการขับเคลื่อนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจทางการบริหารและจัดการศึกษา และผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สพฐ.

การดำเนินงาน KM  เป็นส่วนหนึ่งในรายงานเพื่อพัฒนาองค์กร สพท. นม. 1 สู่ความเข้มแข็ง  เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนเข้มแข็ง

นวัตกรรมการจัดการความรู้ ที่ทำให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความรู้ และนำไปใช้บริการสถานศึกษา..............คือ

การทำงานแบบร่วมมือ

http://gotoknow.org/file/korat1erkm/KmOutput2.doc

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

คำสำคัญ (Tags)#km#นวัตกรรม

หมายเลขบันทึก: 122113, เขียน: 26 Aug 2007 @ 00:41 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:16 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)