รายงานการเสวนา (ต่อ) การเชื่อมโยงแนวคิดการจัดป่าชุมชน ระหว่างภาครัฐและชุมชน

การจัดป่าชุมชน

 

 

         ท่านผศ.ดร.เยาวลักษณ์  อภิชาตวัลลภ  กล่าวถึงมิติวิชาการชุมชนที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดทำขึ้น  นั่นคือโครงการหมู่บ้านป่าไม้  เพื่อเสริมความเข้มแข็งของหมู่บ้านป่าไม้  โครงการเกิดจากความขัดแย้งกันระหว่างกรมการป่าไม้กับชุมชน  เนื่องจากชุมชนเกิดการว่างงานทำให้ต่างหันไปประกอบอาชีพหาของป่าขาย  ซึ่งเป็นการทำลายป่าไม้ทางหนึ่ง  โครงการเป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน   บูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนกับชุมชน  ส่งเสริมให้หมู่บ้านป่าไม้มีความเข้มแข็ง  ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเองถึงแม้จะมีปัญหาในด้านการปรับกระบวนทัศน์ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ที่มีมุมมองและวิธีคิดที่แตกต่างกันก็ตาม 

         นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีอีกหนึ่งโครงการ  คือการเชื่อมโยงผลการวิจัย ไปสู่การแก้ปัญหาของชุมชนลดปัญหาแรงงานถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศ  ซึ่งได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนเป็นอย่างดี (สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน)  ยังไปสู่ปัญหาการถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศลดน้อยลง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน UKM11

คำสำคัญ (Tags)#ukm11

หมายเลขบันทึก: 121933, เขียน: 25 Aug 2007 @ 10:36 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ก็ดีครับ จะได้ไม่ถูกหลอก  ทดลองแสดงความเห็น