รายงานการเสวนา (ต่อ) การเรียนรู้การดำรงชีวิตและการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

  ท่านผศ.ดร.สุกัญญา  โลจนาภิวัฒน์  กล่าวถึงโครงการ  การเรียนรู้การดำรงชีวิตและการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นโครงการในแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา ที่ต้องการเห็นความร่วมมือ ไตรภาคี คือ ภาครัฐ  ภาควิชาการ  และภาคประชาชน ในการเรียนรู้การดำรงชีวิตและการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ทุกอำเภอ ( 16 อำเภอ )  เลือกกิจกรรมหรือโครงการเด่นมาเป็นโจทย์เพื่อการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 16 ฐาน ของจังหวัด และพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้  พัฒนาเป็นหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใช้ทุนในชุมชนเป็นฐาน  การทำงานและการร่วมกันเรียนรู้ของไตรภาคีคือ  ภาครัฐ  ภาควิชาการ  และภาคประชาชน  เน้นการพัฒนาคน  (ภาคประชาชน)  ให้มีศักยภาพและสามารถพึ่งพาตนเองๆได้  (คิดเป็นทำเป็น)เพื่อความยั่งยืนของโครงการ  โดยส่วนตัวท่านผศ.ดร.สุกัญญา  คิดว่าความสำเร็จของโครงการเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันของไตรภาคี  ความจริงใจจริงจังและต่อเนื่องของโครงการ  มีการบูรณาการเข้าสู่การเรียนการสอนและการทำงานเป็นทีม ที่มี Team spirit  จึงนับเป็นความภาคภูมิใจและเต็มใจที่จะทำงานส่วนนี้  ท่านมีความสุขที่ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมและได้เพื่อนที่เป็นเครือข่ายการทำงานจากไตรภาคีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาภาระงานการเรียนการสอนมากก็ตาม

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน UKM11

คำสำคัญ (Tags)#ukm11

หมายเลขบันทึก: 121923, เขียน: 25 Aug 2007 @ 10:20 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)