GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

คณะพยาบาลศาสตร์จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 2 แห่ง คือ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะสหเวชศาสตร์

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

  1. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2549 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
  2. คณะสหเวชศาสตร์ ในวันที่ 25 มกราคม 2549 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เชิญชวนให้บุคลากรภายในคณะพยาบาลศาสตร์ที่ไม่ติดภารกิจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อนำความรู้จากการศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุง/พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และองค์การ โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช  โอบะ) เป็นผู้นำทีมในการศึกษาดูงานครั้งนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 12169
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ยินดีกับ Blog KM คณะพยาบาลฯ ด้วยครับ