คณะพยาบาลศาสตร์จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 2 แห่ง คือ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะสหเวชศาสตร์

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

  1. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2549 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
  2. คณะสหเวชศาสตร์ ในวันที่ 25 มกราคม 2549 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เชิญชวนให้บุคลากรภายในคณะพยาบาลศาสตร์ที่ไม่ติดภารกิจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อนำความรู้จากการศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุง/พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และองค์การ โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช  โอบะ) เป็นผู้นำทีมในการศึกษาดูงานครั้งนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM คณะพยาบาลศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 12169, เขียน: 13 Jan 2006 @ 16:23 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

บอย สหเวช
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
ยินดีกับ Blog KM คณะพยาบาลฯ ด้วยครับ