สวัสดีค่ะทุกท่าน...วันนี้เป็นนิมิตรหมายอันดี วันศุกร์ที่ 13 (ดูระทึกดีนะคะ) ได้สมัครเป็นสมาชิกใหม่ของชุมชน blog ม.น. ขอขอบคุณ อ.วิบูลย์ วัฒนาธร ที่สละเวลาฝึกอบรมการใช้ blog ให้ดิฉันและผู้เข้าร่วมอบรมในวันนี้ อย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย....ฉบับแรกนี้ยังไม่มีเรื่องราวอะไร ก็ขอสมัครเป็นสมาชิกใหม่ และหวังว่าคงพบกันในชุมชนแห่งนี้ในโอกาสต่อไปนะคะ