การจัดการความรู้ ฟังดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีอยู่ แต่ถ้าลองหลับตาแล้วนึกว่าตนเองได้จัดการความรู้อย่างไรบ้าง หลายคนอาจมีคำตอบมากมาย แต่เชื่อหรือไม่ว่ามีคนอีกจำนวนมากที่ไม่รู้หรอกว่าการจัดการความรู้คืออะไร และตัวเองได้จัดการกับไอ้ตัวความรู้ที่มีอยู่หรือไม่  ถ้ายังนึกไม่ออก ลองคิดใหม่อีกทีว่า คุณมีความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งในตัวคุณหรือไม่ ถ้านึกออกแล้วลองคิดต่อไปว่า มีคนอื่นที่ไม่รู้เรื่องที่คุณรู้หรือไม่ อาจเป็นเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลอื่น ๆที่เคยถามเรื่องนี้กับคุณ คุณก็ลองนึกต่อไปว่าถ้าคุณสามารถเล่าเรื่องที่คุณรู้ให้คนอื่นที่ไม่รู้ได้เข้าใจ มันจะดีแค่ไหนถ้าเรื่องนั้นคุณไม่ได้รู้แค่คนเดียว ขอบคุณค่ะ