การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 - 5 ประจำปีการศึกษา 2548  สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้เริ่มขึ้นแล้ว  โดย มี ทั้งหมด 7  ผลัด   ดังนี้

1.นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 (ชาย) รับการฝึกภาคสนามระหว่างวันที่ 25 - 29 มกราคม 2549 (5 วัน) ณ กองกำกับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ ค่ายรามคำแหง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
2. นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 (ชาย) เข้ารับการฝึกภาคสนามระหว่างวันที่ 8 - 14 มกราคม 2549 (7 วัน) ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (ได้เริ่มขึ้นแล้ว  โดยมีผู้ไม่เข้ารับการฝึก จำนวน 4 คน ช่างน่าเสียดายจริงๆ)
3. นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 (ชาย) ฝึกภาคสนามและโดดร่มแบบพาราเซล ระหว่างวันที่ 1 - 13 กุมภาพันธ์ 2549 (13 วัน) ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (จำนวน 5 คน)
4. นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 (หญิง) เข้ารับการฝึกภาคสนามระหว่างวันที่ 22 - 26 มกราคม 2549 (5 วัน) ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
5. นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 (หญิง) ฝึกภาคสนามและโดดร่มแบบพาราเซล เข้ารับการฝึกภาคสนามระหว่างวันที่ 3 - 13 กุมภาพันธ์ 2549 (11 วัน) ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (จำนวน 2 คน)
6. นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 5 (ชาย) เข้ารับการฝึกภาคสนามระหว่างวันที่ 20 - 26 มกราคม 2549 (7 วัน) ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
7. นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 5 (หญิง) เข้ารับการฝึกภาคสนามระหว่างวันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2549 (5 วัน) ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

  **หน่วยวิชาทหารหวังเป็นอย่างยิ่งว่านิสิตจะได้รับประสบการณ์มากมายจากการฝึกในครั้งนี้ และนำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวันได้นะคะ**