ไบท์ (byte) เป็นหน่วยที่ใช้บอกขนาดของไฟล์คอมพิวเตอร์

ถ้า 1000 byte จะเรียก 1 kilobyte หรือ 1 kb.
ถ้า 1000 กิโลไบท์ จะเท่ากะ 1 เมกกะไบท์ หรือ 1 mb. หรือ 1,000,000 ไบท์ .


อิ อิ คงจะคลายความสับสนกันไปบ้างน่ะครับ