งานนี้ใช่ว่าจะง่ายเหมือนอย่างที่คิด ทำให้นึกถึงคำๆหนึ่งได้ว่า "คนเราจะเก่งไปสะทุกเรื่องไม่ได้"