ปีงบประมาณ 2549 นี้เป็นปีแรกที่ได้รับมอบหมายงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ซึ่งไม่เคยอยู่ในความสนใจของตัวเองมาก่อนเลย  แต่พอได้ทราบว่าตัวเองจะต้องมาจับงานด้านนี้ก็พยายามทำใจ  และบอกกะตัวเองว่า "ไม่ยากหรอกน่า"  และหลังจากนี้ก็คงต้องหาหนังสือ หรือเอกสารที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้มาอ่านให้มาก  และที่ผ่านมาก็ได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่ง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากท่านคณบดี  ซึ่งก็ได้ทราบมาว่าท่านคณบดีก็ได้รับความอนุเคราะห์มาจากท่านอาจารย์วิบูลย์อีกที  ซึ่งเป็นหนังสือ เรื่องของการจัดการความรู้ ของอ.ประพนธ์  ผาสุกยืด  ซึ่งอ่านแล้วรู้สึกดีมากๆ  ภาษาเข้าใจง่าย  ทำให้รู้สึกอยากรู้เรื่องของ KM ต่อไปอีก  ซึ่งหากท่านใดมีหนังสือที่น่าสนใจเกี่ยวกับ KM ช่วยแนะนำด้วยน่ะค่ะ