ยินดีต้อนรับกลับบ้านคณะสหเวชศ่สต์ มน.

บัณฑิตใหม่ทุกท่าน, บัณฑิตเทคนิคการแพทย์

ขอต้อนรับกลับบ้าน บัณฑิตคณะสหเวชศาสตร์ทุกท่าน และโดยเฉพาะบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ โดยในปีนี้จะมีบัณฑิตของคณะสหเวชฯเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งสิ้น   126  คน โดยได้รับเกียรตินิยม อันดับ 1   10  คน และ เกียรตินิยม อันดับ 1   29  คน บัณฑิตของเทคนิคการแพทย์ ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 4 คน และเกียรตินิยมอันดับ 2  4  คน ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สอบใบประกอบวิชาชีพได้ครบทุกคน และเป็นตัวอย่างที่ดี แก่รุ่นน้องๆ ของ เทคนิค มน. ต่อไป หวังว่า รุ่นที่กำลังจะสอบนี้คงไม่น้อยหน้าไปกว่ากัน (ได้ข่าวว่าปีนี้จะ Ranking ด้วยนะครับ) <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> และเมื่อคืนวันที่ 19 ธันวาคม 2549 นิสิตชั้นปีที่ 3, 2, 1 และ คณาจารย์ได้ร่วมกันจัดเลี้ยงฉลองให้แก่บัณฑิตทุกท่าน ณ โถงอาคารคณะสหเวชศาสตร์ บรรยากาศชื่นมื่น (ภาพบรรยากาศ)</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><div style="text-align: center"></div> <div style="text-align: center"></div> <div style="text-align: center"></div></p><p> และก็ต้องขอต่อด้วยบรรยากาศของเช้าวันซ้อมใหญ่ที่มีการถ่ายรูปหมู่ และถ่ายรูปภาคที่คณะฯด้วย ยินดี ยินดี จริงๆ</p><p><div style="text-align: center"></div> <div style="text-align: center"></div> <div style="text-align: center"></div> <div style="text-align: center"></div> <div style="text-align: center"></div></p><p> </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคนิคการแพทย์ สหเวชฯ มน.ความเห็น (0)