B2B

เรียนรู้การใช้ blog ให้เกิดประโยชน์

Blog  เป็นช่องทางของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้แต่ละคนสามารถ share ความรู้ที่มีอยู่ในแต่ละบุคคลให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ร่วมกัน เราสามารถเอาประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำงานมาประยุกต์ใช้กับงานที่เราทำได้ หากคนในองค์กรมีความสนใจที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกัน ก็ขอให้มาเป็นสมาชิกชุมชนก่อนนะคะ ขอบคุณค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยนานาชาติความเห็น (1)

บอย สหเวข
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
ยินดีด้วยครับ เชิญชวนเข้าร่วมเป็นสมาชิกชุมชนสำนักงานเลขานุการครับ