วันนี้ได้นำ เครื่องมือ River Diagram & Stair Diagram จาก สคส. และนำปรับมาใช้ในม.นเรศวร มาถ่ายทอด และฝึกทำกับผู้สนใจในเครื่องมือนี้ ตอนเก้าโมงเช้า ถึงประมาณเที่ยงวัน ช่วงบ่ายได้มีโอกาส เข้าร่วมอบรม Blog รู้สึกตื้นเต้นมี พลัง นี้กระมังที่เข้าเรียกว่า "เร้าพลัง"