เทคโนโลยี 10 อย่างที่มีผลกระทบต่อวงการการศึกษามากที่สุดในปี 2548

พอดีมีโอกาสมาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 14" (wunca 14) ระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม 2549 ณ ม. นเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา

และได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังในหัวข้อ Next Generation LMS โดย รศ. ดร. ถนอมพร เลาหจรัสแสง และ ดร. วิมลลักษณ์ สิงหนาท  จากสไลด์ของ ดร. วิมลลักษณ์ทำให้ได้รู้ว่ามีการจัดลำดับเทคโนโลยี 10 อย่างที่มีผลกระทบต่อวงการการศึกษา

เทคโนโลยี 10 อย่างที่มีผลกระทบต่อวงการการศึกษามากที่สุดในปี 2548

เทคโนโลยี 10 อย่างนี้ได้ถูกจัดเรียงโดยคุณ Dave Cormier มหาวิทยาลัยพรินซ์เอ็ดวาร์ดไอซ์แลนด์ซึ่งเป็นผู้จัดรายการเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษา http://edtechtalk.com/

10. การที่ Blackboard ซื้อ Web CT

9. โอเพ่นซอส Moodle ซึ่งได้มีการใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนต่าง ๆ

8. Web 2.0 ซึ่งเป็นเว็บที่มีทั้งการเขียนและการอ่าน มีการทำให้ผู้อ่านได้เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือแสดงความคิดเห็น

7. OpenOffice ซึ่งเป็นโอเพ่นซอสแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการจัดการเอกสารต่าง ๆ ในออฟฟิส

6. A renewed debate: "What do we do about our students being on the Internet?" คำถามที่ว่าจะทำอย่างไรดีถ้าหากว่านักศึกษาเราได้ออนไลน์และใช้อินเตอร์เน็ต จะทำอย่างไรให้นักศึกษาได้รับประโยชน์จากอินเตอร์เน็ต อย่างเช่น การใช้ blog กับ wiki ในทางที่สร้างสรรค์

5. Podcasting! ซึ่งเป็นไฟล์ที่เป็นเสียงและวิดีโอซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตและรับสมัครได้ผ่านทาง RSS feed

4. The $100 laptop ซึ่งเป็นแลปท๊อปในราคา 100 เหรียญสหรัฐเพื่อที่จะทำให้ความแตกต่างในด้านความรู้และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของคนจนและคนรวยมีลดลง

3. Wikepedia มีหลายล้านคนที่ได้ผลิต Wikepedia

2. Firefox เป็นโอเพ่นซอสบราวเซอร์ที่ได้รับความนิยมมากซึ่งสนับสนุน blog

1. The browser-based application แอพพลิเคชั่นที่เป็นเว็บซึ่งสามารถบราวได้ อย่างเช่น http://www.writely.com และ http://odeo.com/

 

The top 10 technology trends affecting education in 2005

By Joyce Kasman Valenza
For The Inquirer

Technology continues to enrich the educational landscape. To highlight the most important trends of 2005, I turned to ed tech consultant Dave Cormier of the University of Prince Edward Island, one of the hosts of the Ed Tech Talk Show webcasts (http://edtechtalk.com/).

In ascending order of importance, they are:

10. Blackboard's takeover of Web CT. This merger of online learning management systems companies is big news for Cormier, who sees this as a move toward monopolization.

9. Moodle. The open-source virtual learning environment is supporting online learning at a growing number of universities. Cormier predicts it will help K-12, too. Moodle now offers wikis, word processing, a grading system, and logged chat rooms.

8. Web 2.0, or the read/write Web. The terms refer to what many people see as a second phase in Web development, where the Web itself is a computing platform, not just a read-only platform for visitors. "With Web 1.0, the creator of the Web site controls the content; with Web 2.0, the visitors control the content. Few Web sites now do not at least give you the chance to play with their themes, if not create content."

7. The release of Open Office 2.0. Cormier says this application might pose the biggest threat to Microsoft's control of the desktop market. "It allows for full compatibility to everything that anyone uses," he says. While desktop applications like Microsoft Office Suite are exclusive, Open Office 2.0 "has a different vision, representative of the inclusivity of the open-source movement in general." For many schools and students, Open Office provides new software equity.

6. A renewed debate: "What do we do about our students being on the Internet?" Cormier sees 2005 as a year of "rising censorship, targeting and moral panic." Educators are coming to grips with how technologies like wikis and blogs fit into the classroom. "It is our responsibility to teach learners how to use these tools in positive and powerful ways," he says. He suggests that schools interested in a more protected, but still cool, peer-inhabited blogging community investigate environments like Elgg Learning Landscape (http://elgg.net/).

5. Podcasting! Over the last year, I've been listening to amazing Web broadcasts: the speeches I wanted to hear at the conferences I couldn't attend, and podcasts of student work, including that of Bob Sprankle and his class, Room 208 (http://bobsprankle.com/blog/).

4. The $100 laptop. The Massachusetts Institute of Technology announced the idea of a $100 laptop last January to help address the digital divide for developing nations. While Cormier thinks equity can be addressed with a $100 desktop from government-surplus parts, and using open-source software and Linux desktops, the $100 laptop "doesn't really exist." He wonders how realistic it is to provide children in developing nations with laptops: "It's a kind of colonial thinking. Beyond dealing with the threat of soldiers and thugs, you have to first develop an infrastructure."

3. Wikipedia's news reporting. Cormier says the tsunami marked the rise of Wikipedia and on-the-spot Web reporting. "As the cable news reporters were becoming more embedded and centralized, Wikipedia filled the need for immediate, personalized news." It may not make the grade as academic research, he says, but millions produce and use its content.

2. Firefox. On Oct. 19, Firefox, the open-source browser, had its 100 millionth download, just 344 days after the release of version 1.0. Now in version 1.5, it protects against viruses, spyware and pop-ups, and it works well with blogging software.

1. The browser-based application. Cormier points to programs like Writely www.writely.com, the Web word processor, and Odeo http://odeo.com/ for recording and sharing audio. He says "the desktop-based application may soon become a thing of the specialist and the uncool. We may soon be looking back on 2005 and saying, 'Man, I was still using applications ... what a pain.' "

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 12171, เขียน: 13 Jan 2006 @ 16:21 (), แก้ไข: 25 May 2012 @ 00:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)