โครงงานปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ

Pongrapee
27 กรกฎาคม 2550

ตามพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรร ษา   12  สิงหามหาราชินีที่ผ่านมา ได้ทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญ  ของป่าซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ และรวมถึงสัตว์โลกต่าง ๆ ด้วย ซึ่งในปัจจุบันนี้ป่ากลับถูกทำลายลงอย่างมาก เป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งของสภาวะโลกร้อน และการเกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ อีกมากมาย ทรงเน้นย้ำให้คนไทย ทุกคน ร่วมกันปลูกและรักษาป่าของเราไว้ด้วยชีวิต ทีมงานปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติของโรงเรียนอู่ทอง ซึ่งมีท่านผู้อำนวยการวินัย  เฉิดฉวีวรรณ เป็นประธานที่ปรึกษา  มีครูพงษ์ระพี  ศรีคำทา   <div style="text-align: center">     </div>

                                                                                                    

เป็นที่ปรึกษา และนักเรียนจากทีมงาน  ม. 6/2  และ  4/5 ได้เริ่มดำเนินการเรื่อยมา  วันที  4  ก.ค. ได้เดินทางไปขอพันธ์กล้าไม้จากหน่วยเพาะชำกล้าไม้ที่  2 ที่อำเภอเดิมบางนางบวช  ได้พันธ์ มะค่าโมง  ประดู่ป่า ประดู่กิ่งอ่อน เสลา นนทรี  สัก พะยอม มะเกลือ เพกา  สะเดา คูณ สัตบรรณ ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์เป็นอย่างดี ต้องกราบขอบพระคุณ พี่เจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับ  วันที่  26  ก.ค. เราจัดเตรียมสถานที่กันตั้งแต่เช้า ภายใต้การอำนวยการของพระอาจารย์มหาพิชัย  ธมฺมวิชโย เจ้าอาวาสวัดเขาทำเทียม กว่าจะเสร็จก็มืดค่ำที่

                                                                           

เดียว  เหนื่อยกันทุกคนแต่ก็มีความสุขใจกันมาก เรื่องอาหารการกินไม่ต้องกลัวอด เพราะพี่น้อง ชาวบ้านเขาจัดให้เราเหลือเฟือ กลางคืนที่วัดเขาบรรยากาศดีมาก ลม

<div style="text-align: center"></div>พัดเย็น  แสงดาวพราวพร่าง น่ากางเต้นนอนมากเลยครับ เช้าวันรุ่งขึ้นเราก็มากันแต่เช้า จัดสถานที่และเตรียมน้ำดื่มไว้ให้น้องๆ  ประมาณ    8  โมงเช้า นักเรียนจาก โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย ของท่านผู้อำนวยการอดิศักดิ์   วิไลลักษณ์  โรงเรียนวัดเขาพระ <div style="text-align: center"></div>นำโดยท่านผ.อ.เมธา  จำปานิล  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร  นำโดยท่าน ผ.อ. สมชาย  เจริญศิริสุทธิกุล  โรงเรียนวัดปทุมสราวาส  นำโดยท่าน ผ.อ. สุชาติ  รักอู่  โรงเรียนรัตนศึกษา นำโดย ท่านอาจารย์ สร้อย  อาจารย์ อิศรา  ฉิมทองดี ก็เดินทางมาถึง มีเพียงโรงเรียนรัตนไพศาลที่ติดภารกิจแห่เทียนไม่สามารถมาได้ แต่ได้ส่งอาหารการกินมาให้มากมาย กินกันไม่หมดเลยครับ น้ำดื่ม ได้จากทีมงาน  104   วิทยุบ้านเราชาวอู่ทอง ของคุณกัลยารัตน์  ศักดิ์ขจรภพ   และของครูพงษ์ระพี  สมทบมาให้รวมกับของชาวบ้านอีกมากมาย   27  กรกฏาคม   2550   วันสำคัญที่ทีมงานรอคอย ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น   แม้จะเหน็ดเหนื่อยสักเพียงใด  ภายใน  5  ปีนี้ จะทำพื้นที่ว่าง  กว่า  15  ไร่ ให้เป็นป่าชุมชนให้ได้   08.40น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระครูวรบรรพตพิทักษ์  เจ้าอาวาสวัดเขาพระ เจ้าคณะตำบลอู่ทอง ก็เดินทางมาถึง ใกล้จะถึงเวลาเปิดงานแล้วแต่ท่านนายอำเภอยังไม่มา  ปรากฏว่าท่านติดภารกิจประชุมที่จังหวัดได้มอบหมายให้ท่าน <div style="text-align: center"></div>

ปลัดมานิต  มีศรี  มาเป็นประธาน แทน ก็เลยโล่งไป  ท่านกำนันธงชัย  สราวิช  ขวัญใจของชาวอู่ทองก็เดินทางมา  ท่านนายกคนขยัน นายกฉัฏพนิต  มยูขโชติ  ก็เดินทางมาถึงเช่นกัน</span>เวลาประมาณ 09.00  น. สายตาทุกคู่มองดูรถเบ็นซ์สีเขียวที่แล่นเข้ามา   พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุวรรณคุณารักษ์  หรือหลวงพ่อช่วง เจ้าอาวาสวัดจันทราวาส  ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านดอน ก็เดินทางมาถึง สร้างความยินดีให้กับทุกคนที่มากันในวันนั้นอย่างยิ่ง เพราะท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียง มีลูกศิษย์ มากมาย  ท่านประธาน ปลัดมานิต  มีศรี จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนไตร  นายณัฏชนา  เมืองวงษ์ ประธานนักเรียนโรงเรียนอู่ทอง กล่าวรายงาน   ท่านปลัดมานิต  มีศรี กล่าวเปิดงาน  นักเรียนทั้ง  6  โรงเรียนร่วมกันร้องเพลง  พ่อแห่งแผ่นดิน   และถึงพิธีเปิดที่เป็นไฮไล้ เพราะ ได้ <p align="justify"></p>

ให้ท่านประธาน และท่านผู้อำนวยการ  ทุกโรงเรียนได้ทำพิธีเปิด โดยใช้หนังสติ๊กบรรจุกระสุน  ยิงขึ้นสู่ทัองฟ้า  ซึ่งในลูกกระสุนบรรจุเมล็ดพันธ์ไม้ไว้มากมาย  เมื่อกระสุนไปตกที่ไหน เมื่อมีความชื้นก็จะงอกมาเป็นต้นไม้ต่อไป เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงนำมาใช้ ทำให้การปลูกต้นไม้ตามยอดเขา ไม่ต้องปีนขึ้นไป แต่ใช้ลูกกระสุนนำเมล็ดพันธ์ไม้ไปแทน  หลังจากนั้นนักเรียนทุกคน  ท่านประธาน พระสงฆ์  คณะครูได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวนกว่า  1,800  ต้น  รวมกับที่ปลูกไว้ก่อนหน้านี้ ก็จะได้ต้นไม้มากว่า  10,000 ต้น  

</span></strong></span></span><p></p><p></p><p align="justify"></p>ต้นไม้เหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับพระสงฆ์ เยาวชน และ <p align="justify"></p>ประชาขนในท้องถิ่นต่อไป   หลังจากปลูกต้นไม้แล้ว ทุกคนก็ได้รับแจกวัตถุมงคลจากหลวงพ่อช่วงกันถ้วนหน้าทีเดียว  หลังจากวันนั้นมาทีมงานของเราก็ได้ขึ้นไปรดน้ำและซ่อมต้นไม้กันอยู่เสมอโดยทีมงาน  ม. 4/5   และประธาน เขียดของเรา    ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ไปร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันนั้นขอกราบของพระคุณท่านผู้บริหารทุกโรงเรียน  ผู้นำท้องถิ่นที่เห็นความสำคัญของการปลูกป่า และได้ไปร่วมกันในวันนั้น ขอบคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านครับ    <p align="justify">                                ทีมงานสานฝันปันน้ำใจเพชรอู่ทอง  โรงเรียนอู่ทอง</p><p align="justify"></p><p align="justify"></p><p align="justify"></p><p align="justify"></p><p align="justify"></p><p align="justify"></p><p align="justify"></p><p align="justify"></p><p align="justify"></p><p align="justify"></p><p align="justify"></p><p align="justify"></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเพาะเห็ดมาตรฐานสู่อาชีพชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#ปลูกป่า สานธรรม

หมายเลขบันทึก: 121570, เขียน: 23 Aug 2007 @ 18:40 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 11:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
  • ปลูกป่าวันนี้  ช่วยให้โลกคลายร้อนได้ในวันหน้า
  • ขอให้ทำต่อไปในทุกโอกาสนะคะ 
  • ขอบคุณแทนชาวโลกทุกคนค่ะ
เจ้าตัวสีเขียว
IP: xxx.19.86.134
เขียนเมื่อ 

ทำให้คคนไทยได้มี่อากาศที่บริสุทธิ์

และช่วยลดปัญหาโลกร้อน

ธนวัฒน์ ปันดัด
IP: xxx.24.145.242
เขียนเมื่อ 

การปลูกป่าเป็นเรื่องที่น่าดี เราควรช่วยกันปลูกต้นไม้ไว้ เเละมีประโยชน์มากมาย เนื่องจากปัจจุบัน โลกของเรากำลังได้รับผลกระทบจากสิ่งเเวดล้อมเป็นอย่างมาก เช่นภาวะเรือนกระจก, มลพิษทางอากาศ มลพิษทางขยะ มลพิษทางน้ำเน่าเสียเป็นต้น

สิ่งเหล่านี้ทำให้ภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนเเปลงไป และอุณหภูมิของโลกก้สูงขึ้นด้วยเรือยๆๆ เนื่องจากเราใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย โดยที่ไม่คำนึงถึงความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น กระผมอยากให้คนไทยตระหนักถึงทรัพยากรที่กำลังจะหมดไป เราควรช่วยกันปลูกมากๆๆ ขอยุติเพียงเท่านี้ จากคนสุพรรณบุรี จากศิษย์โรงเรียนวัดปทุมสราวาส

ผมเอง ณัฐชนา เมืองวงษ์
IP: xxx.164.167.105
เขียนเมื่อ 

ดีใจมากเลยครับ ที่ได้ทำโครงการนี้ครับ ก็เป็นสิ่งดีๆที่จะสามารถช่วยให้โลกเราน่าอยู่ขึ้น

แต่โครงการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าขาด อาจารย์ งษ์ระพี ศรีคำทา ที่เป็นต้นแบบให้พวกเรา

ได้ทำโครงการนี้สำเร็จ รวมถึงทุกคนที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้ครับ ก็ขอขอบคุณอาจารย์แล้วก็

ทุกๆคนที่มีโอกาศช่วยให้โลกของเรา มี โอทู เพิ่มมากขึ้นครับ...........อยากบอกว่าคิดถึงเพื่อน

ๆน้องๆในโครงการทุกคนเลย.......