ไม่เคยคิดว่าจะถามได้!

บ่ายนี้มีพูคคุยสาระเรื่องเด็ก ADHD แต่ผมเกิดคำถามอย่างไม่ตั้งใจเกี่ยวกับวิธีการรักษาทางกิจกรรมบำบัด

คำถามมีอยู่ว่า...จากสื่อการรักษาทางกิจกรรมบำบัดทั้ง ๕ อย่าง การใช้เทคนิคการบำบัดด้วยวิธีประสมประสานการรับความรู้สึก หรือ sensory integrative therapy เพื่อให้เด็ก ADHD เล่นตามกฎกติกาได้ จะใช้สื่อการรักษาใดบ้าง

คำตอบก็มีหลากหลายเหตุผล แต่พอจะสรุปให้เห็นว่า นิสัยชอบถามของผมสามารถกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ท้าทายดี และที่สำคัญสาระตรงนี้น่าจะนำไปต่อยอดเพื่ออธิบายเป็นความรู้แก่นักกิจกรรมบำบัด ผู้ปกครอง หรือบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องครับ

สาระที่เราร่วมกันแสดงความคิดเห็น คือ การมองความสนใจ-แรงจูงใจ-นิสัย-การแสดงออก-ทัศนคติ ในตัวผู้บำบัด หรือ/และ ตัวเด็ก (Therapeutic use of self as internal expression) เป็นสื่อแรกที่ริเริ่มให้มีการใช้สื่ออื่นๆ ตามมา ซึ่งสามารถแตกต่างกันตามลักษณะความสามารถของเด็กที่มีปัญหาในการทำกิจกรรมทางสังคมจนถึงกิจกรรมการเรียน

สื่อการรักษาในระยะแรกที่ควรคำนึงเป็นสำคัญ คือ การใช้วิธีการสอนและการเรียนรู้ (Teaching & learning process) จากแนวคิดการประสมประสานการรับความรู้สึกอย่างเป็นธรรมชาติ ให้เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเองและเกิดการเรียนรู้มากที่สุด และนำมาสู่การใช้สื่อการรักษาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และสังเคราะห์กิจกรรม (Activity synthesis & analysis) ให้มีโครงสร้างของกิจกรรมที่เพิ่มความสามารถในการประสมประสานการรับความรู้สึก ในด้านที่มีความผิดปกติ และมีลำดับขั้นของการให้กิจกรรมในแต่ละระบบการรับความรู้สึก และสอดคล้องกับทักษะการใช้กิจกรรมการดำเนินชีวิตมากที่สุด

สื่อการรักษาในระยะต่อมาที่ต้องวางแผน คือ การใช้วิธีการเข้าหาของผู้บำบัดในการสร้างสัมพันธภาพกับตัวเด็กและผู้ปกครอง (Client & family relationship approach) เช่น Active friendliness and kind firmness และการปรับสิ่งแวดล้อม (Environmental modification & adaptation) หลายๆ ด้าน เช่น วัตถุที่ใช้ในการรักษา การแต่งกายของผู้บำบัด สภาพห้องฝึก แสง สี เสียง

บางประเด็น อาจต้องมีการพูดคุยต่อยอดเป็นกรณีๆไป ฝากความคิดเห็นเพิ่มเติมได้นะครับ ต้องขออภัยที่บางคำอาจสื่อยากอยู่ ช่วงนี้รีบๆคิดและเขียนลงบล๊อกเลย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดชีวิต

คำสำคัญ (Tags)#adhd#occupational therapy#therapeutic media

หมายเลขบันทึก: 121319, เขียน: 22 Aug 2007 @ 16:34 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)