การประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์หรือ Public relation เป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างองค์การกับบุคคลอื่นๆทั้งภายในและภายนอกองค์การ

          ในการทำงานของหน่วยงานใดๆก็ตาม มีสิ่งที่จำเป็นที่หน่วยงานควรจะต้องให้ความสำคัญประการหนึ่งคือการประชาสมพันธ์

           การประชาสัมพันธ์หรือ Public relation เป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างองค์การกับบุคคลอื่นๆทั้งภายในและภายนอกองค์การ เป็นการพูดความจริงทั้งหมดเพื่อสราวความไว้เนื้อเชื่อใจและสร้างสัมพันะที่ดีต่อกัน

            บางหน่วยงานมีการจัดห้องหรือตั้งโต๊ะเพื่อบริการสอบถามข้อมูลแล้วบอกว่าเป็นงานประชาสัมพันธ์นั้น เป็นแค่เสี้ยวของงานประชาสัมพันธ์เท่านั้น งานประชาสัมพันธ์ที่ดีต้องมีการทำที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การและผู้มีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ควรเป็นทุกคนในองค์การ ไม่ใช่แค่ตัวงานหรือฝ่ายประชาสัมพันธ์เท่านั้น

             บางคนคิดว่าการประชาสัมพันธ์คือการออกข่าวตามสื่อมวลชนซึ่งก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น หากเป็นการลงข่าวกับสื่อมวลชนที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงขององค์การ อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นขององค์การไปได้ ถ้าสิ่งที่เราประชาสัมพันธ์ไม่ตรงกับสินค้าหรือบริการที่มีอยู่จริง

              การประชาสัมพันธ์สามารถทำได้ในหลายรูปแบบ หลายสื่อ ทั้งตัวผู้บริหาร ตัวพนักงาน ตัวสินค้าหรือบริการและการสื่อสารทางสื่อต่างๆทั้งสื่อมวลชนและสื่อพื้นบ้าน

              ในการลงข่าว มักมีการพูดกันว่า ข่าวร้ายลงฟรี ข่าวดีเสียตังค์ อาจจะเป็นเพราะข่าวหลายข่าวที่เป็นสิ่งไม่ดีเป็นที่สนใจของผู้บริโภคก็ได้ สมัยเรียนนิเทศศาสตร์ อาจารย์บอกว่า ข่าวคือเรื่องที่แปลกออกไปจากปกติ คนจึงจะสนใจ อย่างเช่น ถ้าหมากัดคน ไม่เป็นข่าว แต่ถ้าคนกัดหมาจะเป็นข่าว เป็นต้น แต่ทุกวันนี้ผมก็เห็นว่า หมากัดคนลงข่าวหน้าหนึ่งบ่อยมาก นั่นก็อาจเป็นแค่การเปรียบเทียบเท่านั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)