GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณของคณะพยาบาลศาสตร์

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และรองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้จัดประชุมหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณของคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีแนวปฏิบัติงานสารบรรณที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และรองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้จัดประชุมหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณของคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2549 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมหางนกยูง 10 ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนคณะพยาบาลศาสตร์มีแนวปฏิบัติงานสารบรรณที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยทีเดียว ทำให้บุคลากรสายสนับสนุนมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณที่ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดี่ยวกัน และรองคณบดีฝ่ายบริหารก็ได้ศึกษางานสารบรรณ และยังรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับงานสารบรรณมาแจกให้บุคลากรสายสนับสนุนอีก ซึ่งเป็นความอนุเคราะห์จากรองคณบดีฝ่ายบริหารอย่างดียิ่ง ทำให้บุคลากรบางท่านที่ยังไม่ทราบหลักปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณที่ถูกต้อง ก็เข้าใจและยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปในเวลาเดี่ยวกันอีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 12125
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น(1)

เขียนบ่อยๆ นะจ๊ะ จะได้รู้ความเคลื่อนไหวของคณะพยาบาลศาสตร์ มากๆ ว่าตอนนี้มีความเคลื่อนไหวถึงไหนแล้ว