ต้อนรับผู้มาเยือน

มีงานอะไรที่จะทำร่วมกันได้บ้าง

๐๙.๐๐ น.วันนี้ ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ และทีมงานได้ให้การต้อนรับ Prof. Dr.Pamela Minden, Prof.Dr.Colleen Gullickson อาจารย์ Julie Hudzak นศ.ปริญญาโท จาก Edgewood College, Madison, US และ Joy E. Drummond พยาบาลที่ทำงานในชุมชนและชำนาญด้าน Diabetes Foot Care อาจารย์นงลักษณ์ นฤวัตรและอาจารย์จุฑารัตน์ จากวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ โดยคณะชาวต่างประเทศได้มาที่วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ในโครงการแลกเปลี่ยน

คุณ Joy เคยรู้จักอาจารย์เทพมาก่อนสมัยที่อยู่ Wiscosin ประกอบกับอาจารย์นงลักษณ์ก็เคยเป็นลูกศิษย์ของดิฉันและทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทเกี่ยวกับการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน จึงถือโอกาสขอมาเยือนว่าทางเทพธารินทร์ทำอะไรอยู่บ้าง

 

อาจารย์เทพเล่าให้ผู้มาเยือนฟังถึงการทำงานในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาและยกระดับการดูแลผู้ป่วยเบาหวานของไทย ทั้งในด้านการดูแลผู้ป่วย การพัฒนาบุคลากร และงานสาธารณประโยชน์ หลังจากพูดคุยซักถามกันพอสมควรแล้ว คุณสุนทรี นาคะเสถียร และคุณยอดขวัญ เศวตรักตก็พาไปเยี่ยมชมคลินิกต่างๆ ของ รพ. และใช้เวลาอยู่ที่คลินิกสุขภาพเท้านานหน่อย ได้ทดลองวัดแรงกดของเท้าด้วยเครื่อง i Step ฟังคุณยอดขวัญอธิบายเรื่องเท้าและรองเท้า ก่อนลากลับคุณธัญญา หิมะทองคำได้มอบ CD ที่บรรจุเรื่องราวกิจกรรมต่างๆ ของ รพ.และบอกว่าจะยินดีมากหากมี feedback กลับมาด้วย

ดิฉันได้คุยกับอาจารย์นงลักษณ์ ให้ลองพิจารณาดูว่ามีงานอะไรที่จะทำร่วมกันได้บ้าง พร้อมทั้งแนะนำให้เข้าไปอ่านบล็อกต่างๆ ในชุมชนของเครือข่ายเรา รวมทั้งบล็อกของ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ด้วย

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (0)