Empowerment

Empowerment = การเสริมพลัง หัวใจสำคัญของEmpowermentคือการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในสิ่งที่เขาเกี่ยวข้อง

           มีอีกคำหนึ่งที่ตามคำว่า participation มาติดๆก็คือคำว่า Empowerment หรือการเสริมพลัง การให้พลังอำนาจแก่ผู้อื่น แต่ไม่ใช่การมอบอำนาจหรือการกระจายอำนาจ เป็นการกระตุ้นหรือส่งเสริมหรือิพูดง่ายๆทำให้คนอื่นมีพลังอำนาจเกิดขึ้นในตัวเขา

           การเสริมพลัง จะมีจุดสำคัญอยู่ที่การทำให้คนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในสิ่งที่เขาเกี่ยวข้อง ถ้าใครรับผิดชอบงานอะไร เวลาจะทำหรือปรับเปลี่ยนอะไรเกี่ยวกับงานนั้นๆต้องให้เขา(ในฐานะเจ้าของงานหรือผู้รับผิดชอบ)ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย หัวใจสำคัญของEmpowermentคือการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในสิ่งที่เขาเกี่ยวข้อง

            ก็เหมือนกับ participation คือคนที่จะเรียกร้องสิ่งนี้ต้องรู้สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของตนเองด้วย เป็นการเล่นให้ถูกบทบาท ไม่ใช่ว่าจะต้องไปร่วมตัดสินใจกับเขาทุกเรื่อง

            Empowerment ก็เป็นองค์ประกอบสำคัญของวัฒนธรรมการเรียนรู้ สามารถนำมาใช้ได้ในทุกวงการ ทั้งการปฏิบัติ การบริหาร วิชาการหรือในทางด้านสุขภาพ เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค สาเหตุการเกิดโรค การดูแลรักษา ผมติดตามต่างๆ ผลกระทบของโรคแก่ผู้ป่วยและญาติแล้วให้ผู้ป่วยได้ใช้วิจารณญาณของเขาตัดสินใจเลือกการรักษาเอง ภายใต้การให้ข้อมูลอย่างเหมาะสมจากแพทย์ หรือในด้านการทำงาน เช่นการให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการเขียนแนวทางการปฏิบัติหรือวิธีการทำงานเองภายใต้นโยบายหรือยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKM

คำสำคัญ (Tags)#kmกับงานประจำ

หมายเลขบันทึก: 12123, เขียน: 13 Jan 2006 @ 14:25 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 11:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)